Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek doet om uw arbeidscontract te herzien:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Ik schrijf u met betrekking tot mijn arbeidscontract bij Jobba B.V. Ik werk sinds 1 mei 1999 in de functie van CTO. Ik wil allereerst mijn oprechte waardering uitspreken voor de kansen en ervaringen die ik tot nu toe bij het bedrijf heb gekregen.

Ik neem echter de vrijheid om dit schrijven aan te wenden om een verzoek tot herziening van mijn arbeidscontract in te dienen. Ik ben van mening dat een herziening van mijn huidige arbeidsvoorwaarden gerechtvaardigd is vanwege mijn toewijding, inzet en de waardevolle bijdragen die ik gedurende mijn dienstverband aan het bedrijf heb geleverd.

Ik wil graag wijzen op de volgende punten die mijn verzoek ondersteunen:

1, 2 & 3.

Ik ben bereid om met u in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor een herziening van mijn arbeidscontract te bespreken. Ik sta open voor een flexibele benadering en ben bereid om te onderhandelen over de details om tot een voor beide partijen bevredigende overeenkomst te komen.

Ik ben zeer toegewijd aan mijn werk en aan het succes van Jobba B.V. Ik geloof dat een herziening van mijn arbeidscontract zal bijdragen aan mijn voortdurende motivatie en betrokkenheid bij het bedrijf. Ik kijk ernaar uit om van u te horen en de mogelijkheid te bespreken om mijn arbeidsvoorwaarden aan te passen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.