Voorbeeld convenant Debt/EBITDA-Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant Debt/EBITDA-ratio: Debt/EBITDA-ratio De Debt/EBITDA ratio wordt berekend door het totaalbedrag van rentedragende schulden te delen door de EBITDA. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld Debt/EBITDA-ratio Disclaimer en voorwaarden Dit […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bezwaar WOZ

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin bezwaar maakt tegen een nieuwe WOZ-waardebepaling: Bezwaar WOZ De WOZ-waarde is bepalend voor verschillende belastingen die u betaalt. Een lagere WOZ-waarde levert u dus ook een lager bonnetje voor de belastingen op. Dit maakt het bezwaar maken tegen een (in uw ogen) te hoge WOZ-waarde relevant. Document […]

Lees verder

Voorbeeld convenant rentedekkingsratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant rentedekkingsratio: Rentedekkingsratio De Interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant interest coverage ratio Disclaimer en […]

Lees verder

Voorbeeldbrief huurverhoging

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een huurverhoging aankondigt: Huurverhoging Om de effecten van koopkrachtvermindering te elimineren, kennen huurovereenkomsten veelal een bepaling voor indexatie van de huur. Jaarlijks volgt dan een brief met de aankondigen van de huurverhoging van het komende jaar. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de […]

Lees verder

Voorbeeld convenant garantievermogen

Download gratis een voorbeeld van een convenant garantievermogen: Garantievermogen Garantievermogen ziet toe op al het vermogen dat bij een faillissement een claim op de organisatie heeft die lager in rangorde is dan de te verstrekken financiering. Denk bijvoorbeeld aan het eigen vermogen en achtergestelde langlopende schulden. In het convenant wordt garantievermogen nader gedefinieerd. Document Het […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling as is where is

Download gratis een voorbeeld van een bepaling as is where is: As is where is Bij bijvoorbeeld oud vastgoed is niet altijd helder of er gebreken zijn. Gebreken kunnen verborgen zijn, waar verkoper niet vanaf weet. Om dit risico tot een acceptabel niveau te mitigeren, onderhandelt de verkoper de conditie as is where is. Het […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Interest Coverage Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant interest coverage ratio: Interest coverage ratio De Interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant interest […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Debt Service Capacity Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant debt service capacity ratio: Debt service capacity ratio De Debt service capacity ratio wordt berekend door de liquiditeitsstroom te delen door de financieringslast. Deze begrippen worden in het convenant nader gedefinieerd. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data […]

Lees verder

Voorbeeld beding negative pledge

Download gratis een voorbeeld van een beding negative pledge: Negative pledge Negative pledge is een beding uit een bankconvenant. Het beding zorgt ervoor dat een eenmaal afgegeven zekerheid als bijvoorbeeld een pandrecht nadien niet nogmaals aan een derde partij wordt afgegeven. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt […]

Lees verder

Voorbeeld beding koopoptie commercieel vastgoed

Download gratis een voorbeeld van een beding koopoptie commercieel vastgoed: Beding koopoptie commercieel vastgoed Een koopoptie is een onherroepelijk recht om bijvoorbeeld commercieel vastgoed te kopen. De verkrijger van het recht kan tot de vervaldatum aangeven of er gebruikgemaakt wordt van de optie. De verkrijg heeft hiertoe een recht, geen plicht. Onderwerpen als voorwaarden en […]

Lees verder