Voorbeeldbrief opzeggen lidmaatschap sportclub

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u uw lidmaatschap bij een sportclub opzegt: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Geachte heer Bal, Hierbij wil […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek verwijdering persoonsgegevens

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek om verwijdering van persoonsgegevens van een website doet: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Geachte […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek compensatie door vertraging vliegtuig

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek om compensatie wegens vertraging van uw vlucht doet: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Geachte […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek om verlof

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek om verlof uitbrengt: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Graag wil ik uw aandacht vragen […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek om een stageplaats

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek voor een stageplaats doet: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Ik hoop dat deze brief […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek herziening huurcontract

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek tot herziening van uw huurcontract doet: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Ik ben momenteel […]

Lees verder

Voorbeeldbrief ontslag nemen

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u ontslag neemt: Ontslag nemen Klaar met de baas, klaar met de functie of gewoon op zoek naar iets anders. Bij het wisselen van baan hoort ook het nemen van ontslag. Ontslag nemen is een formele gebeurtenis. Naast een mondelinge toelichting hoort ook een schrijven. In het […]

Lees verder

Voorbeeldbrief uitnodiging voor een buurtbijeenkomst

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een buurtbewoner uitnodigt voor een buurtbijeenkomst: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Ik schrijf u namens de […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bezwaar WOZ

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin bezwaar maakt tegen een nieuwe WOZ-waardebepaling: Bezwaar WOZ De WOZ-waarde is bepalend voor verschillende belastingen die u betaalt. Een lagere WOZ-waarde levert u dus ook een lager bonnetje voor de belastingen op. Dit maakt het bezwaar maken tegen een (in uw ogen) te hoge WOZ-waarde relevant. Document […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek uitstel van betaling

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u aan een schuldeiser om uitstel van betaling verzoekt: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Ik schrijf u […]

Lees verder