Voorbeeldbrief ontslag nemen

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u ontslag neemt: Ontslag nemen Klaar met de baas, klaar met de functie of gewoon op zoek naar iets anders. Bij het wisselen van baan hoort ook het nemen van ontslag. Ontslag nemen is een formele gebeurtenis. Naast een mondelinge toelichting hoort ook een schrijven. In het […]

Lees verder

Voorbeeldbrief uitnodiging voor een buurtbijeenkomst

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een buurtbewoner uitnodigt voor een buurtbijeenkomst: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Ik schrijf u namens de […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bezwaar WOZ

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin bezwaar maakt tegen een nieuwe WOZ-waardebepaling: Bezwaar WOZ De WOZ-waarde is bepalend voor verschillende belastingen die u betaalt. Een lagere WOZ-waarde levert u dus ook een lager bonnetje voor de belastingen op. Dit maakt het bezwaar maken tegen een (in uw ogen) te hoge WOZ-waarde relevant. Document […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek uitstel van betaling

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u aan een schuldeiser om uitstel van betaling verzoekt: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Ik schrijf u […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek om herziening van arbeidscontract

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek doet om uw arbeidscontract te herzien: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Ik schrijf u […]

Lees verder

Voorbeeldbrief opzeggen overeenkomst

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u op een overeenkomst opzegt: Opzeggen overeenkomst Uit een overeenkomst blijken de rechten en plichten die beide partijen hebben. Soms is de dienst die uit de overeenkomst volgt niet meer nodig. Dan is het zaak deze cf. de voorwaarden op te zeggen. Document Het document is opgebouwd […]

Lees verder

Voorbeeld excuusbrief te late levering

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u excuses aanbiedt omdat u een goed of dienst te laat levert: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: […]

Lees verder

Voorbeeldbrief aanvraag ouderschapsverlof

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u ouderschapsverlof aanvraagt: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Via deze brief wil ik graag mijn officiële aanvraag […]

Lees verder

Voorbeeldbrief huurverhoging

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een huurverhoging aankondigt: Huurverhoging Om de effecten van koopkrachtvermindering te elimineren, kennen huurovereenkomsten veelal een bepaling voor indexatie van de huur. Jaarlijks volgt dan een brief met de aankondigen van de huurverhoging van het komende jaar. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de […]

Lees verder

Voorbeeldbrief klacht pesten op het werk

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een klacht kenbaar maakt in verband met pesten op de werkvloer: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: […]

Lees verder