Voorbeeldbrief veertiendagenbrief

Download gratis een voorbeeld van een veertiendagenbrief: Veertiendagenbrief Voordat aan consumenten incassokosten berekend mogen worden, dient de schuldenaar eerst middels een veertiendagenbrief geattendeerd te worden op de incassokosten. Betaalt de schuldenaar binnen veertien dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief, dan mogen geen incassokosten berekend worden. Gaan er meer dan 14 dagen na ontvangst van de […]

Lees verder

Voorbeeld ontslagbrief

Download gratis een voorbeeld van een ontslagbrief: Ontslag nemen Ontslag nemen is een officiële gebeurtenis. Aan het nemen van ontslag zijn voorwaarden verbonden. Zo moet je duidelijk maken dat je ontslag wenst te nemen, de opzegtermijn benoemen en in acht nemen en aan overige formaliteiten voldoen. Het is wel zo netjes het ontslag eerst in […]

Lees verder

Voorbeeldbrief afwijzing sollicitatie

Download gratis een voorbeeldbrief afwijzing sollicitatie: Afwijzing sollicitatie Het afwijzen van een sollicitant is nooit leuk. Het is immers iemand die interesse in de organisatie toont en toekomst bij uw bedrijf ziet. Tegelijkertijd is één functie maar voor één kandidaat, wat met meerdere sollicitanten sowieso een afwijzing impliceert. Met deze voorbeeldbrief afwijzing sollicitatie geeft u […]

Lees verder

Voorbeeldbrief vormen van een fiscale eenheid voor de BTW

Download gratis een voorbeeld van een schriftelijk verzoek tot het vormen van een fiscale eenheid voor de BTW: Vorman van een fiscale eenheid voor de BTW Als vennootschappen zodanig nauw met elkaar verbonden dat zijn, dat zij voor de heffing van omzetbelasting in organisatorisch, financieel en economisch opzicht een eenheid vormen, worden ze cf. artikel […]

Lees verder

Voorbeeldbrief abonnement opzeggen

Download gratis een voorbeeldbrief abonnement opzeggen: Abonnement opzeggen Heeft u momenteel een abonnement en wenst u deze op te zeggen? Controleer eerst de abonnementsvoorwaarden. Vervolgens gebruikt u de voorbeeldbrief abonnement opzeggen om eenvoudig uw abonnement op te zeggen. Aangetekend en normaal verzenden is aan te raden. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek

Download gratis een voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek: Bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek Een werknemer die ontslag neemt verwacht een nette afhandeling. Met dit schrijven bevestigt u het einde van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer en geeft u nadere informatie over de afhandeling. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeldbrief huur opzeggen

Download gratis een voorbeeldbrief huur opzeggen: Huur opzeggen Huurt u momenteel vastgoed en wenst u de huur op te zeggen? Controleer eerst de huurvoorwaarden die in het huurcontract staan. Vervolgens gebruikt u de voorbeeldbrief huur opzeggen om de huur op te zeggen. Aangetekend en normaal verzenden is aan te raden. Document Het document is opgebouwd […]

Lees verder

Voorbeeldbrief schriftelijk verzoek om voorlopige achterwaartse verliesverrekening

Download gratis een voorbeeld van een schriftelijk verzoek om voorlopige achterwaartse verliesverrekening: Schriftelijk verzoek om voorlopige achterwaartse verliesverrekening Een verlies dient eerst met het jaar ervoor te worden verrekend, en daarna pas moet toekomstige jaren. Het verrekenen van een verlies met het jaar ervoor heet carry back verliesverrekening. Het verrekenen van een verlies met toekomstige […]

Lees verder

Voorbeeld voorlopig bezwaarschrift

Download gratis een voorbeeld van een voorlopig bezwaarschrift: Voorlopig bezwaarschrift Bent u het oneens met een besluit van bijvoorbeeld een overheidsinstantie? Dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Bekijk eerst of bezwaar maken mogelijk is. Vervolgens gebruikt u dit voorbeeld (dat specifiek bedoeld is voor voorlopig bezwaar in het geval dat de bezwaartermijn […]

Lees verder