Voorbeeld bezwaarschrift

Download gratis een voorbeeld van een bezwaarschrift: Bezwaarschrift Bent u het oneens met een besluit van bijvoorbeeld een overheidsinstantie? Dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Bekijk eerst of bezwaar maken mogelijk is. Vervolgens gebruikt u dit voorbeeld als basis, en maakt u het voorbeeld situatiespecifiek (waarbij u ook op de voorwaarden die […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging

Download gratis een voorbeeld van een brief met bezwaar tegen een huurverhoging: Bezwaar huurverhoging In huurovereenkomsten wordt de huur bijna standaard geïndexeerd. Jaarlijks wordt dan bekeken of de ConsumentenPrijsIndex boven 0% is, en indien dit het geval is wordt de huur verhoogd met hetzelfde percentage. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer dwingend rechterlijke […]

Lees verder

Voorbeeld getuigschrift

Download gratis een voorbeeld van een getuigschrift: Getuigschrift Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever dat een werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever heeft gewerkt, inclusief omschrijving van welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd, hoe dit gedaan is en in hoeveel uur gemiddeld per week. Een werkgever is verplicht een getuigschrift op te […]

Lees verder

Voorbeeldbrief indexatie van de huur / huurverhoging

Download gratis een voorbeeld van een brief met aankondiging van indexatie van de huur / huurverhoging: Indexatie van de huur / huurverhoging In huurovereenkomsten wordt de huur bijna standaard geïndexeerd. Jaarlijks wordt dan bekeken of de ConsumentenPrijsIndex boven 0% is, en indien dit het geval is wordt de huur verhoogd met hetzelfde percentage. Vaak betreft […]

Lees verder

Voorbeeldbrief voorstel kwijtschelden schuld

Download gratis een voorbeeld van een brief met een voorstel tot finale kwijting van een schuld: Voorstel kwijtschelden schuld Soms lopen de financiën niet in lijn met de betaalverplichtingen. Bijvoorbeeld bij het verlies van inkomen of ziekte. In zo’n geval kan een schuldeiser een voorstel gedaan worden om de schuld kwijt te schelden. Er is […]

Lees verder

Voorbeeldbrief recht van verzet

Download gratis een voorbeeld van een brief met vermelding recht van verzet: Recht van verzet Het Bel-me-niet register is opgeheven. U hoeft dus niet meer uw telefoonnummer te laten blokkeren. Bedrijven hebben vooraf toestemming nodig om natuurlijk personen te bellen. Belt een bedrijf (met of zonder toestemming), dan kunt u aangeven dat u niet meer […]

Lees verder

Voorbeeldbrief betaling onder protest

Download gratis een voorbeeld van een brief met vermelding betaling onder protest: Betaling onder protest Om het verzaken van een betaalverplichting te voorkomen, terwijl u een geschil heeft over (een gedeelte van) een factuur kunt u (het gedeelte van) de factuur die u betwist betalen onder protest. U behoudt dat het recht terug te komen […]

Lees verder

Voorbeeld ontslagbrief

Download gratis een voorbeeld van een ontslagbrief: Ontslag nemen Ontslag nemen is een officiële gebeurtenis. Aan het nemen van ontslag zijn voorwaarden verbonden. Zo moet je duidelijk maken dat je ontslag wenst te nemen, de opzegtermijn benoemen en in acht nemen en aan overige formaliteiten voldoen. Het is wel zo netjes het ontslag eerst in […]

Lees verder

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Download gratis een voorbeeld van een ingebrekestelling: Ingebrekestelling Als u een overeenkomst hebt gesloten en de tegenpartij houdt zich niet aan de gemaakte afspraak, kunt u met een ingebrekestelling de tegenpartij een laatste kans geven om hetgeen in de overeenkomst overeengekomen na te leveren. De onderwerpen waarvoor u een ingebrekestelling kunt sturen zijn legio. Iedere […]

Lees verder

Voorbeeldbrief veertiendagenbrief

Download gratis een voorbeeld van een veertiendagenbrief: Veertiendagenbrief Voordat aan consumenten incassokosten berekend mogen worden, dient de schuldenaar eerst middels een veertiendagenbrief geattendeerd te worden op de incassokosten. Betaalt de schuldenaar binnen veertien dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief, dan mogen geen incassokosten berekend worden. Gaan er meer dan 14 dagen na ontvangst van de […]

Lees verder