Voorbeeldbrief abonnement opzeggen

Download gratis een voorbeeldbrief abonnement opzeggen: Abonnement opzeggen Heeft u momenteel een abonnement en wenst u deze op te zeggen? Controleer eerst de abonnementsvoorwaarden. Vervolgens gebruikt u de voorbeeldbrief abonnement opzeggen om eenvoudig uw abonnement op te zeggen. Aangetekend en normaal verzenden is aan te raden. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek

Download gratis een voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek: Bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek Een werknemer die ontslag neemt verwacht een nette afhandeling. Met dit schrijven bevestigt u het einde van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer en geeft u nadere informatie over de afhandeling. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeldbrief huur opzeggen

Download gratis een voorbeeldbrief huur opzeggen: Huur opzeggen Huurt u momenteel vastgoed en wenst u de huur op te zeggen? Controleer eerst de huurvoorwaarden die in het huurcontract staan. Vervolgens gebruikt u de voorbeeldbrief huur opzeggen om de huur op te zeggen. Aangetekend en normaal verzenden is aan te raden. Document Het document is opgebouwd […]

Lees verder

Voorbeeldbrief schriftelijk verzoek om voorlopige achterwaartse verliesverrekening

Download gratis een voorbeeld van een schriftelijk verzoek om voorlopige achterwaartse verliesverrekening: Schriftelijk verzoek om voorlopige achterwaartse verliesverrekening Een verlies dient eerst met het jaar ervoor te worden verrekend, en daarna pas moet toekomstige jaren. Het verrekenen van een verlies met het jaar ervoor heet carry back verliesverrekening. Het verrekenen van een verlies met toekomstige […]

Lees verder

Voorbeeld voorlopig bezwaarschrift

Download gratis een voorbeeld van een voorlopig bezwaarschrift: Voorlopig bezwaarschrift Bent u het oneens met een besluit van bijvoorbeeld een overheidsinstantie? Dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Bekijk eerst of bezwaar maken mogelijk is. Vervolgens gebruikt u dit voorbeeld (dat specifiek bedoeld is voor voorlopig bezwaar in het geval dat de bezwaartermijn […]

Lees verder

Voorbeeld bezwaarschrift

Download gratis een voorbeeld van een bezwaarschrift: Bezwaarschrift Bent u het oneens met een besluit van bijvoorbeeld een overheidsinstantie? Dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Bekijk eerst of bezwaar maken mogelijk is. Vervolgens gebruikt u dit voorbeeld als basis, en maakt u het voorbeeld situatiespecifiek (waarbij u ook op de voorwaarden die […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging

Download gratis een voorbeeld van een brief met bezwaar tegen een huurverhoging: Bezwaar huurverhoging In huurovereenkomsten wordt de huur bijna standaard geïndexeerd. Jaarlijks wordt dan bekeken of de ConsumentenPrijsIndex boven 0% is, en indien dit het geval is wordt de huur verhoogd met hetzelfde percentage. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer dwingend rechterlijke […]

Lees verder

Voorbeeld getuigschrift

Download gratis een voorbeeld van een getuigschrift: Getuigschrift Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever dat een werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever heeft gewerkt, inclusief omschrijving van welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd, hoe dit gedaan is en in hoeveel uur gemiddeld per week. Een werkgever is verplicht een getuigschrift op te […]

Lees verder

Voorbeeldbrief indexatie van de huur / huurverhoging

Download gratis een voorbeeld van een brief met aankondiging van indexatie van de huur / huurverhoging: Indexatie van de huur / huurverhoging In huurovereenkomsten wordt de huur bijna standaard geïndexeerd. Jaarlijks wordt dan bekeken of de ConsumentenPrijsIndex boven 0% is, en indien dit het geval is wordt de huur verhoogd met hetzelfde percentage. Vaak betreft […]

Lees verder

Voorbeeldbrief voorstel kwijtschelden schuld

Download gratis een voorbeeld van een brief met een voorstel tot finale kwijting van een schuld: Voorstel kwijtschelden schuld Soms lopen de financiën niet in lijn met de betaalverplichtingen. Bijvoorbeeld bij het verlies van inkomen of ziekte. In zo’n geval kan een schuldeiser een voorstel gedaan worden om de schuld kwijt te schelden. Er is […]

Lees verder