Voorbeeld overeenkomst geldlening

Download gratis een voorbeeld overeenkomst geldlening: Overeenkomst geldlening Even geld lenen aan elkaar is zo gebeurd. Tussen natuurlijk personen, rechtspersonen of tussen natuurlijk personen en rechtspersonen onderling. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het aan te raden de gemaakte afspraken op schrift vast te stellen. Wanneer wordt de lening aangegaan? Hoeveel bedraagt de rente? Wanneer dient […]

Lees verder

Voorbeeld huurovereenkomst caravan

Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst caravan: Huurovereenkomst caravan Een caravan staat voor velen garant voor een topvakantie. Naast het kopen van een caravan is huren ook een optie. Zo betaal je enkel voor de periode van het gebruik en heb je geen omkijken naar bijvoorbeeld stalling in de winter. Uiteraard blijft het zaak […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling Nederlands recht van toepassing

Download gratis een voorbeeld van een bepaling Nederlands recht van toepassing: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld Nederlands recht van toepassing Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst die […]

Lees verder

Voorbeeld huurovereenkomst aanhangwagen

Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst aanhangwagen: Huurovereenkomst aanhangwagen Een aanhangwagen is bijzonder handig tijdens een verbouwing of voor het vervoeren van zware spullen. Het kopen van een aanhangwagen is vaak minder praktisch. Om deze reden wint huren van een aanhangwagen aan populariteit. Uiteraard blijft het zaak de voorwaarden onder welk de verhuur van […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen dividenduitkering

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een voorgestelde dividenduitkering: Notulen AvA dividenduitkering De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek Dividend is een vergoeding voor de aandeelhouders, onder andere voor het ter beschikking gestelde eigen vermogen. ‘Dividend’ komt van het Latijnse woord dividere, dat ‘verdelen’ […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling overmacht

Download gratis een voorbeeld van een bepaling van overmacht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling overmacht Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst verhinderen, en die niet aan een […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling pandrecht

Download gratis een voorbeeld van een bepaling pandrecht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling pandrecht Geldnemer verbindt zich jegens Geldgever om een pandrecht op bestaande en toekomstige vorderingen op derden van zo hoog mogelijke rang, […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling directe opeisbaarheid bij in gebreke, faillissement, surséance of inbeslagneming

Download gratis een voorbeeld van een bepaling directe opeisbaarheid bij in gebreke, faillissement, surséance of inbeslagneming: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld De Geldlening of het restant daarvan alsmede de verschuldigde rente is direct opeisbaar zonder […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen AvA vaststelling jaarrekening

Download gratis een voorbeeld van Notulen AvA vaststelling jaarrekening: Notulen AvA vaststelling jaarrekening De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek samen om te besluiten over bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening van een boekjaar. Van een vergadering worden notulen bijgehouden, die vervolgens door de voorzitter en de notulist ondertekend worden. Document Het document […]

Lees verder

Voorbeeld voorlopig bezwaarschrift

Download gratis een voorbeeld van een voorlopig bezwaarschrift: Voorlopig bezwaarschrift Bent u het oneens met een besluit van bijvoorbeeld een overheidsinstantie? Dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Bekijk eerst of bezwaar maken mogelijk is. Vervolgens gebruikt u dit voorbeeld (dat specifiek bedoeld is voor voorlopig bezwaar in het geval dat de bezwaartermijn […]

Lees verder