Voorbeeld bezwaarschrift

Download gratis een voorbeeld van een bezwaarschrift: Bezwaarschrift Bent u het oneens met een besluit van bijvoorbeeld een overheidsinstantie? Dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Bekijk eerst of bezwaar maken mogelijk is. Vervolgens gebruikt u dit voorbeeld als basis, en maakt u het voorbeeld situatiespecifiek (waarbij u ook op de voorwaarden die […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: No-risk clausule

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: No-risk clausule Ontbindende voorwaarde: No-risk clausule Het verkrijgen van een no-risk clausule kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. Een no-risk clausule zorgt voor een situatie waarin de koper van de koop af mag zien, wanneer deze het […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: Omgevingsvergunning

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: omgevingsvergunning: Ontbindende voorwaarde: omgevingsvergunning Het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. Een omgevingsvergunning is een vergunning van de gemeente voor bijvoorbeeld bouw- of sloopwerken. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: Bouwtechnische keuring

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: Bouwtechnische keuring: Ontbindende voorwaarde: Bouwtechnische keuring Een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die bijzonderheden gepresenteerd krijgen bij een bouwtechnische keuring (asbest, houtrot, verzakking etc.), de koop kunnen ontbinden en geen boete aan de verkoper hoeven te betalen. Document Het document is opgebouwd […]

Lees verder

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst: Schenking Zomaar iets van waarde krijgen is een schenking. Bij een schenking wordt veelal een schenkingsovereenkomst opgesteld. Zo liggen de voorwaarden van de schenking vast. Ook kan in de schenkingsovereenkomst bijvoorbeeld stil worden gestaan bij hoe de schenkingsbelasting betaald gaat worden. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: NHG / Nationale Hypotheek Garantie

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: NHG / Nationale Hypotheek Garantie: Ontbindende voorwaarde: NHG / Nationale Hypotheek Garantie Het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. NHG als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die geen NHG voor […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: financieringsvoorbehoud

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: financieringsvoorbehoud: Ontbindende voorwaarde: financieringsvoorbehoud Financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in het voorlopige koopcontract van bijvoorbeeld een woning. Financieringsvoorbehoud zorgt ervoor dat kopers die de financiering niet rond krijgen, geen boete aan de verkoper hoeven te betalen. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de […]

Lees verder

Voorbeeld volmacht

Download gratis een voorbeeld van een volmacht: Volmacht Een volmacht is de bevoegdheid van de gevolmachtigde om in naam van de volmachtgever rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 BW). Titel 3 – Volmacht Artikel 60 1.Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te […]

Lees verder

Voorbeeld sponsorovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een sponsorovereenkomst: Sponsoring Sponsoring komt overal voor. Van voetbalverenigingen tot abri’s. Bij een sponsoring hoort een degelijke sponsorovereenkomst, zodat de voorwaarden en wijze waarop de sponsoring gebeurt helder is. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract […]

Lees verder