Voorbeeld Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Download gratis een voorbeeld van Notulen van een Vergadering van Aandeelhouders: Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek samen om te besluiten over bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening van een boekjaar, decharge te verlenen aan de leden van de RvB of RvT of het benoemen van een […]

Lees verder

Checklist waarde van een bedrijf verhogen

Download gratis een checklist voor het verhogen van de waarde van een bedrijf: Waarde verhogen Hoe verhoog ik de waarde van mijn bedrijf? Waardecreatie is een standaarddoelstellingen bij bedrijven. Maar wat is waarde en hoe kan de waarde van een bedrijf verhoogd worden? In deze whitepaper gaan we nader in op hoe waarde gecreëerd wordt […]

Lees verder

Checklist verkoopklaar maken bedrijf

Download gratis een checklist voor het verkoopklaar maken van een bedrijf: Verkoopklaar maken bedrijf Het verkopen van een bedrijf doen de meeste ondernemers maar één keer in hun leven. Zaak dus om beslagen ten ijs te komen en het maximale uit de bedrijfsverkoop te halen. Om ondernemers wegwijs te helpen bij de stappen en de […]

Lees verder

Voorbeeld huurovereenkomst auto

Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst auto: Huurovereenkomst auto Een auto huren van vrienden, familie of onbekenden kan een uitkomst bieden. Tegelijkertijd gaat het gepaard met de nodige risico’s. Zaak dus om e.e.a. goed te regelen. Deze huurovereenkomst auto helpt hierbij. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden […]

Lees verder

Voorbeeld huurovereenkomst fiets

Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst fiets: Huurovereenkomst fiets Een fiets verhuren gaat gepaard met risico’s. Ook wanneer het aan vrienden of familie gebeurt. Zaak dus om een degelijke huurovereenkomst fiets op te stellen, zodat partijen de rechten en plichten uit de verhuur goed vast hebben liggen. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeldbrief abonnement opzeggen

Download gratis een voorbeeldbrief abonnement opzeggen: Abonnement opzeggen Heeft u momenteel een abonnement en wenst u deze op te zeggen? Controleer eerst de abonnementsvoorwaarden. Vervolgens gebruikt u de voorbeeldbrief abonnement opzeggen om eenvoudig uw abonnement op te zeggen. Aangetekend en normaal verzenden is aan te raden. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring eenzijdige informatieverschaffing

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring met eenzijdige informatieverschaffing: Geheimhoudingsverklaring Geheimhoudingsverklaringen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. En terecht. Met dit voorbeeld komt u de voorwaarden overeen voor eenzijdige informatieverschaffing. Zulks bijvoorbeeld omdat u een investeerder zoekt en de investeerder enkel voor dit doel gebruik mag maken van de te verzenden informaite. […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen ontbinding B.V.

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een ontbinding van een B.V. : Notulen AvA ontbinding B.V. Een B.V. kan onder andere door een ontbindingsbesluit ontbonden worden. De statuten bepalen welk orgaan hiertoe bevoegd is. Vaak is dat de directie, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt. De […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen dividenduitkering

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een voorgestelde dividenduitkering: Notulen AvA dividenduitkering De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek Dividend is een vergoeding voor de aandeelhouders, onder andere voor het ter beschikking gestelde eigen vermogen. ‘Dividend’ komt van het Latijnse woord dividere, dat ‘verdelen’ […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst geldlening

Download gratis een voorbeeld overeenkomst geldlening: Overeenkomst geldlening Even geld lenen aan elkaar is zo gebeurd. Tussen natuurlijk personen, rechtspersonen of tussen natuurlijk personen en rechtspersonen onderling. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het aan te raden de gemaakte afspraken op schrift vast te stellen. Wanneer wordt de lening aangegaan? Hoeveel bedraagt de rente? Wanneer dient […]

Lees verder