Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u compensatie door vertraging van uw trein aanvraagt:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte heer Snel,

Hierbij wil ik graag mijn teleurstelling en ongemak uiten over de vertraging die ik heb ervaren tijdens mijn treinreis op 1 december 2023. Ik reis regelmatig met uw vervoersmaatschappij en waardeer over het algemeen de dienstverlening. Echter, de recente vertraging heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor mijn reisplannen en ik ben genoodzaakt om een compensatie aan te vragen conform uw beleid.

Op 1 december 2023 had ik een trein geboekt van Amsterdam naar Groningen met treinnummer NS1234. Helaas werd deze trein geconfronteerd met een aanzienlijke vertraging van 180 minuten, wat resulteerde in aanzienlijke overlast en ongemak voor mij als passagier. De vertraging heeft niet alleen invloed gehad op mijn persoonlijke schema, maar heeft ook negatieve gevolgen gehad voor mijn professionele verplichtingen.

Ik begrijp dat vertragingen soms onvermijdelijk zijn. Echter, gezien de aard en duur van de vertraging, verzoek ik u vriendelijk om de passende compensatie toe te kennen zoals vastgelegd in uw compensatiebeleid. Volgens mijn informatie komt mijn vertraging in aanmerking voor 50% compensatie, aangezien deze langer was dan 60 minuten.

Graag verwijs ik naar de bijgevoegde kopieën van mijn treinkaartje en eventuele andere relevante documenten. Deze documenten bevestigen mijn reis op de betreffende datum en dienen als bewijs van de vertraging die ik heb ondervonden.

Ik ben me ervan bewust dat uw vervoersmaatschappij waarde hecht aan klanttevredenheid, en ik hoop op een positieve en snelle afhandeling van mijn verzoek. Compensatie voor de vertraging zou niet alleen mijn ongemak verlichten, maar zou ook bijdragen aan het behouden van mijn vertrouwen in de diensten van uw vervoersmaatschappij.

Ik kijk uit naar uw spoedige reactie op dit verzoek. U kunt contact met mij opnemen via te@laat.nl of 06-12345678 om verdere details te bespreken indien nodig.

Ik dank u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.