Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek om verlof uitbrengt:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Graag wil ik uw aandacht vragen voor een verzoek om verlof. Ik schrijf deze brief om mijn intentie kenbaar te maken en alle benodigde details te verstrekken.

Ik wil graag verlof aanvragen van 1 februari 2024 tot 14 februari 2024. De reden voor mijn verlofaanvraag is persoonlijke rust. Tijdens mijn afwezigheid zal ik ervoor zorgen dat al mijn taken worden overgedragen aan een collega en ik zal ook beschikbaar zijn voor eventuele dringende zaken die zich kunnen voordoen.

Ik begrijp dat mijn afwezigheid invloed kan hebben op de normale gang van zaken binnen het bedrijf, en ik wil u verzekeren dat ik ervoor zal zorgen dat alle lopende projecten en taken zo goed mogelijk worden afgehandeld voordat ik met verlof ga. Ik zal ervoor zorgen dat alle relevante informatie, documenten en contactgegevens beschikbaar zijn voor mijn collega’s, zodat zij zonder problemen verder kunnen werken.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.