Voorbeeld clausule meenemen auto van de zaak / leaseauto bij uitdienst

Download gratis een voorbeeld van een clausule voor het meenemen van de auto van de zaak / leaseauto bij uitdienst: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule leaseauto bij uitdienst Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op […]

Lees verder

Voorbeeld clausule duur en beëindiging

Download gratis een voorbeeld van een clausule duur en beëindiging: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule duur en beëindiging Dit contract treedt in werking op 1 januari 2024 en blijft van kracht tot 31 december […]

Lees verder

Voorbeeld clausule schadevergoeding bij schending contract

Download gratis een voorbeeld van een clausule schadevergoeding: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule schadevergoeding bij schending contract Elke partij zal de andere partij schadeloosstellen voor verlies of schade veroorzaakt door schending van dit contract […]

Lees verder

Voorbeeld clausule boete bij te late betaling (B2B)

Download gratis een voorbeeld van een clausule boete bij te late betaling (B2B): Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule boete bij te late betaling Een boete van 150 euro zal worden opgelegd voor elke dag […]

Lees verder

Voorbeeld clausule surseance

Download gratis een voorbeeld van een clausule surseance: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule surseance Indien een partij surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht het contract te beëindigen. Disclaimer en voorwaarden […]

Lees verder

Voorbeeld clausule betalingstermijn

Download gratis een voorbeeld van een clausule betalingstermijn: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule betalingstermijn Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is voor uw […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek om verlof

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek om verlof uitbrengt: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Graag wil ik uw aandacht vragen […]

Lees verder

Voorbeeld clausule faillissement

Download gratis een voorbeeld van een clausule faillissement: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule faillissement Indien een partij failliet gaat, heeft de andere partij het recht het contract te beëindigen. Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling verhuurperiode

Download gratis een voorbeeld van een artikel over de verhuurperiode: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling verhuurperiode Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek om herziening van arbeidscontract

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek doet om uw arbeidscontract te herzien: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Ik schrijf u […]

Lees verder