Voorbeeld overeenkomst geldlening

Download gratis een voorbeeld overeenkomst geldlening: Overeenkomst geldlening Even geld lenen aan elkaar is zo gebeurd. Tussen natuurlijk personen, rechtspersonen of tussen natuurlijk personen en rechtspersonen onderling. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het aan te raden de gemaakte afspraken op schrift vast te stellen. Wanneer wordt de lening aangegaan? Hoeveel bedraagt de rente? Wanneer dient […]

Lees verder

Voorbeeld huurovereenkomst caravan

Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst caravan: Huurovereenkomst caravan Een caravan staat voor velen garant voor een topvakantie. Naast het kopen van een caravan is huren ook een optie. Zo betaal je enkel voor de periode van het gebruik en heb je geen omkijken naar bijvoorbeeld stalling in de winter. Uiteraard blijft het zaak […]

Lees verder

Voorbeeld huurovereenkomst aanhangwagen

Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst aanhangwagen: Huurovereenkomst aanhangwagen Een aanhangwagen is bijzonder handig tijdens een verbouwing of voor het vervoeren van zware spullen. Het kopen van een aanhangwagen is vaak minder praktisch. Om deze reden wint huren van een aanhangwagen aan populariteit. Uiteraard blijft het zaak de voorwaarden onder welk de verhuur van […]

Lees verder

Voorbeeld schuldbekentenis

Download gratis een voorbeeld van een schuldbekentenis: Schuldbekentenis Een schuldbekentenis is een overeenkomst waarin de verplichtingen van hoofdzakelijk één partij zijn opgenomen. Veelal betreft dit de afspraken omtrent het terugbetalen van hetgeen schuldig is, inclusief eventuele rente. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen […]

Lees verder

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst: Schenking Zomaar iets van waarde krijgen is een schenking. Bij een schenking wordt veelal een schenkingsovereenkomst opgesteld. Zo liggen de voorwaarden van de schenking vast. Ook kan in de schenkingsovereenkomst bijvoorbeeld stil worden gestaan bij hoe de schenkingsbelasting betaald gaat worden. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld volmacht

Download gratis een voorbeeld van een volmacht: Volmacht Een volmacht is de bevoegdheid van de gevolmachtigde om in naam van de volmachtgever rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 BW). Titel 3 – Volmacht Artikel 60 1.Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te […]

Lees verder

Voorbeeld sponsorovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een sponsorovereenkomst: Sponsoring Sponsoring komt overal voor. Van voetbalverenigingen tot abri’s. Bij een sponsoring hoort een degelijke sponsorovereenkomst, zodat de voorwaarden en wijze waarop de sponsoring gebeurt helder is. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract […]

Lees verder

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Download gratis een voorbeeld van een ingebrekestelling: Ingebrekestelling Als u een overeenkomst hebt gesloten en de tegenpartij houdt zich niet aan de gemaakte afspraak, kunt u met een ingebrekestelling de tegenpartij een laatste kans geven om hetgeen in de overeenkomst overeengekomen na te leveren. De onderwerpen waarvoor u een ingebrekestelling kunt sturen zijn legio. Iedere […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst kwijtschelding geldlening en finale kwijting

Download gratis een voorbeeld overeenkomst kwijtschelding geldlening en finale kwijting: Overeenkomst kwijtschelding schuld en finale kwijting Soms kan een geldlening niet terugbetaald worden. Kwijtschelding is één van de mogelijkheden om deze betaalonmogelijkheid op te lossen. Vaak gebeurt het kwijtschelden met finale kwijting. Partijen komen dan overeen dat er na het tekenen (en het voldoen aan […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst rekening-courant

Download gratis een voorbeeld overeenkomst rekening-courant: Overeenkomst rekening-courant Tussen (vaak verbonden) partijen kunnen regelmatig vorderingen en schulden over en weer ontstaan. Denk aan verschillende BV’s in de groep of een DGA met de Holding. Het is dan meestal niet de bedoeling dat deze vorderingen en schulden afzonderlijk worden voldaan, maar met elkaar worden verrekend. Een […]

Lees verder