Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u uw lidmaatschap bij een sportclub opzegt:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte heer Bal,

Hierbij wil ik u informeren over mijn besluit om mijn lidmaatschap bij VV Venlo per 1 februari 2024 op te zeggen. Middels deze brief wil ik alle benodigde informatie verstrekken om het opzegproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Mijn lidmaatschapsgegevens zijn als volgt:

  • Naam: Schietze Drin
  • Lidmaatschapsnummer: 21011910
  • Adres: Balstraat 11
  • Postcode en Woonplaats: 1111AA Utrecht
  • Emailadres: bal@bal.nl
  • Telefoonnummer: 0619881988

Ik heb genoten van mijn lidmaatschap bij VV Venlo en waardeer de ervaringen en kansen die het mij heeft geboden. Echter, om persoonlijke redenen heb ik besloten mijn lidmaatschap te beëindigen. Ik verzoek u vriendelijk mijn opzegging te verwerken en mij een schriftelijke bevestiging van de opzegging te sturen.

Ik ben op de hoogte van de opzegtermijn van 30 dagen en ben bereid eventuele openstaande contributie tot en met 1 februari 2024 te voldoen. Graag ontvang ik een specificatie van het openstaande bedrag, indien van toepassing.

Mijn betalingsgegevens zijn:

  • Bankrekeningnummer: NLIBAN12345678
  • Ten name van: Schietze Drin

Ik wil u bedanken voor de fijne samenwerking gedurende mijn lidmaatschap en waardeer de inzet van VV Venlo voor haar leden. Ik hoop dat mijn opzegging geen ongemak veroorzaakt en vertrouw erop dat alles correct wordt afgehandeld.

Mocht er nog aanvullende informatie of documentatie nodig zijn voor de afhandeling van mijn opzegging, dan sta ik tot uw beschikking. U kunt contact met mij opnemen via het eerder vermelde e-mailadres of telefoonnummer.

Nogmaals dank voor de prettige samenwerking en ik kijk met tevredenheid terug op mijn lidmaatschap. Ik wens u en de organisatie veel succes in de toekomst.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.