Download gratis een voorbeeld van een werkgeversverklaring:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de verklaring

Enkele relevante stukken uit het document:

Hierbij bevestigen wij, VVTzorg, dat Johanneke de Boer sinds 1 januari 2022 in dienst is bij ons bedrijf als Verzorgende IG. Deze brief dient als officiële werkgeversverklaring en is bedoeld ter ondersteuning van Johanneke bij haar aanvraag voor een hypotheek.

Johanneke vervult haar taken naar volle tevredenheid en toont consistent een hoge mate van professionaliteit en toewijding aan het werk. Haar functie omvat onder andere:

 • Ouderenzorg in de breedste zin van het woord

Wat betreft het dienstverband, verklaren wij het volgende:

Contactgegevens

 • Datum van indiensttreding: 1 januari 2022
 • Soort dienstverband: tijdelijk dienstverband
 • Contractduur (indien van toepassing): twee jaar
 • Werkuren per week: 32

Salarisgegevens

 • Bruto maandsalaris: 2800 euro
 • Eventuele toeslagen of bonussen: 8,33% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag

Verlof en afwezigheid

 • Aantal vakantiedagen (jaarlijks): 30
 • Eventuele langdurige afwezigheid (zoals ziekte of verlof): n.v.t.

Bevestiging van goed gedrag

 • Johanneke heeft zich gedurende haar dienstverband correct en professioneel gedragen.

Toekomstperspectieven

 • Wij kijken uit naar een voortzetting van de succesvolle samenwerking met Johanneke, hebben vertrouwen in haar bijdrage aan de groei en ontwikkeling van ons bedrijf en zijn voornemens per 1 januari 2024 een vast contract aan te bieden.

Deze verklaring is afgegeven op verzoek van Johanneke. Mocht u verdere informatie of verduidelijking nodig hebben, neem dan gerust contact

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.