Download gratis een voorbeeld van een bedrijfswaardering:

Let op: het bestand is meer dan 6 MB, laden kan even duren.


Bedrijfswaardering

De waarde van een bedrijf is afhankelijk van de toekomstige prestaties en het hiermee samenhangende risico. Dit maakt een waardering afhankelijk van de strategie en per definitie subjectief.

In dit voorbeeld wordt de discounted cash flow-methode gehanteerd. Dit is een veelgebruikte methode bij het waarderen van bedrijven.

Document

Het document is opgebouwd in .pdf.

Discounted cash flow-bedrijfswaardering

Bij de DCF-methode wordt de waarde van een bedrijf berekend door toekomstige vrije kasstromen te disconteren met de bijbehorende kostenvoet.

Een DCF maakt iedere toekomstige (bv. jaarlijkse) vrije kasstroom contant (uitdrukken in waarde van vandaag). Vervolgens worden de waarden van de afzonderlijke kasstromen bij elkaar opgeteld. Dit levert de totale ondernemingswaarde op.

De totale ondernemingswaarde minus de waarde van het rentedragend vreemd vermogen en eventuele overtollige liquide middelen levert de waarde van de aandelen op.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Wat is uw bedrijf waard?