Voorbeeld bepaling earn-out

Download gratis een voorbeeld van een bepaling voor een earn-out bij een bedrijfsovername. Earn-out Bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername komt vaak een earn-out voor. Koper en verkoper komen dan overeen dat een deel van de prijs afhankelijk is van een toekomstige uitkomst. De toekomstige uitkomst kan dan bijvoorbeeld een EBITDA vanaf X zijn. Doet de uitkomst […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: No-risk clausule

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: No-risk clausule Ontbindende voorwaarde: No-risk clausule Het verkrijgen van een no-risk clausule kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. Een no-risk clausule zorgt voor een situatie waarin de koper van de koop af mag zien, wanneer deze het […]

Lees verder

Voorbeeld schuldbekentenis

Download gratis een voorbeeld van een schuldbekentenis: Schuldbekentenis Een schuldbekentenis is een overeenkomst waarin de verplichtingen van hoofdzakelijk één partij zijn opgenomen. Veelal betreft dit de afspraken omtrent het terugbetalen van hetgeen schuldig is, inclusief eventuele rente. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen […]

Lees verder

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst: Schenking Zomaar iets van waarde krijgen is een schenking. Bij een schenking wordt veelal een schenkingsovereenkomst opgesteld. Zo liggen de voorwaarden van de schenking vast. Ook kan in de schenkingsovereenkomst bijvoorbeeld stil worden gestaan bij hoe de schenkingsbelasting betaald gaat worden. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: financieringsvoorbehoud

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: financieringsvoorbehoud: Ontbindende voorwaarde: financieringsvoorbehoud Financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in het voorlopige koopcontract van bijvoorbeeld een woning. Financieringsvoorbehoud zorgt ervoor dat kopers die de financiering niet rond krijgen, geen boete aan de verkoper hoeven te betalen. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de […]

Lees verder

Voorbeeld notulen AvA toestemming directie inkoop eigen aandelen

Download gratis een voorbeeld van notulen AvA toestemming directie inkoop eigen aandelen: Notulen AvA toestemming directie inkoop eigen aandelen Vennootschappen met ondergewaardeerde aandelen kunnen bij gebrek aan betere investeringen waarde creëren door de eigen aandelen in te kopen. Vooral bij beursgenoteerde vennootschappen neemt deze vorm van waardecreatie toe in populariteit. Document Het document is opgebouwd […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen AvA finale décharge (leden van de) RvB en/of RvC

Download gratis een voorbeeld van Notulen van een AvA finale décharge (leden van de) RvB en/of RvC: Notulen AvA finale décharge Décharge verlenen aan de (leden van de) RvB of RvC betekent dat – veelal onder dankzegging – kwijting wordt verleend voor het gevoerde beheer (Raad van bestuur) of het gevoerde toezicht (Raad van commissarissen). […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst kwijtschelding geldlening en finale kwijting

Download gratis een voorbeeld overeenkomst kwijtschelding geldlening en finale kwijting: Overeenkomst kwijtschelding schuld en finale kwijting Soms kan een geldlening niet terugbetaald worden. Kwijtschelding is één van de mogelijkheden om deze betaalonmogelijkheid op te lossen. Vaak gebeurt het kwijtschelden met finale kwijting. Partijen komen dan overeen dat er na het tekenen (en het voldoen aan […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst rekening-courant

Download gratis een voorbeeld overeenkomst rekening-courant: Overeenkomst rekening-courant Tussen (vaak verbonden) partijen kunnen regelmatig vorderingen en schulden over en weer ontstaan. Denk aan verschillende BV’s in de groep of een DGA met de Holding. Het is dan meestal niet de bedoeling dat deze vorderingen en schulden afzonderlijk worden voldaan, maar met elkaar worden verrekend. Een […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring tweezijdige informatieverschaffing

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring met tweezijdige informatieverschaffing: Geheimhoudingsverklaring Geheimhoudingsverklaringen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. En terecht. Met dit voorbeeld komt u de voorwaarden overeen voor tweezijdige informatieverschaffing. Zulks bijvoorbeeld omdat u de mogelijkheden voor het aangaan van een fusie wenst te verkennen. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder