Checklist waarde van een bedrijf verhogen

Download gratis een checklist voor het verhogen van de waarde van een bedrijf: Waarde verhogen Hoe verhoog ik de waarde van mijn bedrijf? Waardecreatie is een standaarddoelstellingen bij bedrijven. Maar wat is waarde en hoe kan de waarde van een bedrijf verhoogd worden? In deze whitepaper gaan we nader in op hoe waarde gecreëerd wordt […]

Lees verder

Checklist verkoopklaar maken bedrijf

Download gratis een checklist voor het verkoopklaar maken van een bedrijf: Verkoopklaar maken bedrijf Het verkopen van een bedrijf doen de meeste ondernemers maar één keer in hun leven. Zaak dus om beslagen ten ijs te komen en het maximale uit de bedrijfsverkoop te halen. Om ondernemers wegwijs te helpen bij de stappen en de […]

Lees verder

Voorbeeld beding negative pledge

Download gratis een voorbeeld van een beding negative pledge: Negative pledge Negative pledge is een beding uit een bankconvenant. Het beding zorgt ervoor dat een eenmaal afgegeven zekerheid als bijvoorbeeld een pandrecht nadien niet nogmaals aan een derde partij wordt afgegeven. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt […]

Lees verder

Voorbeeld beding Recht van eerste koop

Download gratis een voorbeeld van een beding recht van eerste koop: Recht van eerste koop Een recht van eerste koop geeft de verkrijger van het recht, het recht om als eerste in de gelegenheid gesteld te worden om het onderliggende te kopen. Dit echter enkel wanneer de verkoper daadwerkelijk wenst te verkopen. Document Het document […]

Lees verder

Voorbeeld bedrijfswaardering

Download gratis een voorbeeld van een bedrijfswaardering: Let op: het bestand is meer dan 6 MB, laden kan even duren. Bedrijfswaardering De waarde van een bedrijf is afhankelijk van de toekomstige prestaties en het hiermee samenhangende risico. Dit maakt een waardering afhankelijk van de strategie en per definitie subjectief. In dit voorbeeld wordt de discounted […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring eenzijdige informatieverschaffing

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring met eenzijdige informatieverschaffing: Geheimhoudingsverklaring Geheimhoudingsverklaringen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. En terecht. Met dit voorbeeld komt u de voorwaarden overeen voor eenzijdige informatieverschaffing. Zulks bijvoorbeeld omdat u een investeerder zoekt en de investeerder enkel voor dit doel gebruik mag maken van de te verzenden informaite. […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst rekening-courant

Download gratis een voorbeeld overeenkomst rekening-courant: Overeenkomst rekening-courant Tussen (vaak verbonden) partijen kunnen regelmatig vorderingen en schulden over en weer ontstaan. Denk aan verschillende BV’s in de groep of een DGA met de Holding. Het is dan meestal niet de bedoeling dat deze vorderingen en schulden afzonderlijk worden voldaan, maar met elkaar worden verrekend. Een […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling boete

Download gratis een voorbeeld van een artikel boetebeding: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld boetebepaling Indien Partij B tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 13, is zij, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst geldlening

Download gratis een voorbeeld overeenkomst geldlening: Overeenkomst geldlening Even geld lenen aan elkaar is zo gebeurd. Tussen natuurlijk personen, rechtspersonen of tussen natuurlijk personen en rechtspersonen onderling. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het aan te raden de gemaakte afspraken op schrift vast te stellen. Wanneer wordt de lening aangegaan? Hoeveel bedraagt de rente? Wanneer dient […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling afsluitprovisie

Download gratis een voorbeeld van een bepaling afsluitprovisie: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling afsluitprovisie De afsluitprovisie bedraagt 2 % van de hoofdsom en is te voldoen bij acceptatie van de offerte. Disclaimer en voorwaarden […]

Lees verder