Voorbeeld bedrijfswaardering

Download gratis een voorbeeld van een bedrijfswaardering: Let op: het bestand is meer dan 6 MB, laden kan even duren. Bedrijfswaardering De waarde van een bedrijf is afhankelijk van de toekomstige prestaties en het hiermee samenhangende risico. Dit maakt een waardering afhankelijk van de strategie en per definitie subjectief. In dit voorbeeld wordt de discounted […]

Lees verder

Voorbeeld clausule boete bij te late betaling (B2B)

Download gratis een voorbeeld van een clausule boete bij te late betaling (B2B): Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule boete bij te late betaling Een boete van 150 euro zal worden opgelegd voor elke dag […]

Lees verder

Voorbeeld clausule betalingstermijn

Download gratis een voorbeeld van een clausule betalingstermijn: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule betalingstermijn Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is voor uw […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Debt/EBITDA-Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant Debt/EBITDA-ratio: Debt/EBITDA-ratio De Debt/EBITDA ratio wordt berekend door het totaalbedrag van rentedragende schulden te delen door de EBITDA. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld Debt/EBITDA-ratio Disclaimer en voorwaarden Dit […]

Lees verder

Voorbeeld convenant absolute EBITDA

Download gratis een voorbeeld van een convenant absolute EBITDA: Absolute EBITDA Absolute EBITDA geeft aan dat de EBITDA per jaar minimaal de aangegeven hoogte voor dat jaar dient te zijn. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld […]

Lees verder

Voorbeeld convenant rentedekkingsratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant rentedekkingsratio: Rentedekkingsratio De Interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant interest coverage ratio Disclaimer en […]

Lees verder

Voorbeeld convenant EBITDA-marge

Download gratis een voorbeeld van een convenant EBITDA-marge: EBITDA-marge De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant EBITDA-marge […]

Lees verder

Voorbeeld leningsovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een leningsovereenkomst: Leningsovereenkomst Bij geld lenen horen duidelijk afspraken. Afspraken over de rente, zekerheden en terugbetaalvoorwaarden. Met een leningsovereenkomst komt u de voorwaarden voor de lening schriftelijk overeen. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek […]

Lees verder

Voorbeeld convenant omzetratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant omzetratio: Omzetratio De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet van het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het […]

Lees verder

Voorbeeld convenant garantievermogen

Download gratis een voorbeeld van een convenant garantievermogen: Garantievermogen Garantievermogen ziet toe op al het vermogen dat bij een faillissement een claim op de organisatie heeft die lager in rangorde is dan de te verstrekken financiering. Denk bijvoorbeeld aan het eigen vermogen en achtergestelde langlopende schulden. In het convenant wordt garantievermogen nader gedefinieerd. Document Het […]

Lees verder