Download gratis een voorbeeld van een clausule voor het meenemen van de auto van de zaak / leaseauto bij uitdienst:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld clausule leaseauto bij uitdienst

Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van de werknemer of wegens toerekenbare schuld van de werknemer, dient de werknemer te kiezen uit de volgende drie opties met betrekking tot de leaseauto en het bijbehorende leasecontract:

  1. Afkoop contract: De werknemer kan ervoor kiezen het resterende leasecontract af te kopen. In dit geval is de werknemer verantwoordelijk voor alle bijbehorende kosten.
  2. Overname door de werknemer: De werknemer kan ervoor kiezen de leaseauto en het bijbehorende contract uiterlijk op de einddatum van de arbeidsovereenkomst zelf over te nemen van de leasemaatschappij. In dit geval is de werknemer verantwoordelijk voor alle bijbehorende kosten.
  3. Overname door nieuwe werkgever: De werknemer kan regelen dat de nieuwe werkgever de leaseauto en het bijbehorende leasecontract uiterlijk op de einddatum van de arbeidsovereenkomst overneemt. In dit geval draagt de nieuwe werkgever alle bijbehorende kosten.

De werknemer moet Exit B.V. schriftelijk op de hoogte stellen van de gekozen optie uiterlijk één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

In uitzonderlijke gevallen behoudt Exit B.V. zich het recht voor om, naar eigen inzicht, af te wijken van de hierboven genoemde opties.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.