Voorbeeld bepaling earn-out

Download gratis een voorbeeld van een bepaling voor een earn-out bij een bedrijfsovername. Earn-out Bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername komt vaak een earn-out voor. Koper en verkoper komen dan overeen dat een deel van de prijs afhankelijk is van een toekomstige uitkomst. De toekomstige uitkomst kan dan bijvoorbeeld een EBITDA vanaf X zijn. Doet de uitkomst […]

Lees verder

Voorbeeld pensioenontslagbeding

Download gratis een voorbeeld van een pensioenontslagbeding: Pensioenontslagbeding Een pensioenontslagbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat de arbeidsovereenkomst van werknemer bij het bereiken van de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd eindigt. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te […]

Lees verder

Voorbeeld getuigschrift

Download gratis een voorbeeld van een getuigschrift: Getuigschrift Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever dat een werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever heeft gewerkt, inclusief omschrijving van welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd, hoe dit gedaan is en in hoeveel uur gemiddeld per week. Een werkgever is verplicht een getuigschrift op te […]

Lees verder

Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding

Download gratis een voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding: Eenzijdig wijzigingsbeding Een eenzijdig wijzigingsbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat de werkgever zich het recht voorbehoudt om een of meerdere arbeidsvoorwaarden zonder instemming van de werknemer te kunnen wijzigen. Voorbeelden van voorwaarden die de werkgever eenzijdig zou willen wijzigen zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, bonusregeling of […]

Lees verder

Voorbeeld voorovereenkomst ruisende inbreng van een V.O.F. in een B.V.

Download gratis een voorbeeld van een voorovereenkomst ruisende inbreng van een V.O.F. in een B.V.: Voorovereenkomst ruisende inbreng van een V.O.F. in een B.V. Indien meerdere partijen met terugwerkende kracht een ruisende inbreng in een besloten vennootschap wensen te realiseren (bijvoorbeeld in het geval van een V.O.F.), dienen ze hiervoor een voorovereenkomst op te stellen […]

Lees verder

Voorbeeld addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof

Download gratis een voorbeeld van een addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof: Addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof Werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Dit geldt voor beide ouders. Een tweeling geldt dubbel (ook 2 keer recht op ouderschapsverlof). Ouderschapsverlof kan aangevraagd worden zodat de werknemer in dienst is. Het maximale recht op ouderschapsverlof […]

Lees verder

Voorbeeld schuldbekentenis

Download gratis een voorbeeld van een schuldbekentenis: Schuldbekentenis Een schuldbekentenis is een overeenkomst waarin de verplichtingen van hoofdzakelijk één partij zijn opgenomen. Veelal betreft dit de afspraken omtrent het terugbetalen van hetgeen schuldig is, inclusief eventuele rente. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen […]

Lees verder

Voorbeeld intentieverklaring ruisende inbreng van een eenmanszaak in een B.V.

Download gratis een voorbeeld van een intentieverklaring ruisende inbreng van een eenmanszaak in een B.V.: Intentieverklaring ruisende inbreng van een eenmanszaak in een B.V. De ruisende inbreng van een eenmanszaak in een B.V. betreft een fiscale faciliteit, waarbij afgerekend wordt met de fiscus over bijvoorbeeld goodwill en stille reserves. Voor het met terugwerkende kracht (maximaal […]

Lees verder

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst: Schenking Zomaar iets van waarde krijgen is een schenking. Bij een schenking wordt veelal een schenkingsovereenkomst opgesteld. Zo liggen de voorwaarden van de schenking vast. Ook kan in de schenkingsovereenkomst bijvoorbeeld stil worden gestaan bij hoe de schenkingsbelasting betaald gaat worden. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld disclosure letter

Download gratis een voorbeeld van een disclosure letter bij een bedrijfsovername. Disclosure letter Bij een bedrijfsovername heeft de verkoper een meldingsplicht. De verkoper dient bijzonderheden waar hij/zij mee bekend is te melden aan de koper. Veelal gebeurt dit via een disclosure letter. In een disclosure letter worden de bijzonderheden die onder de meldingsplicht vallen per […]

Lees verder