Voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek

Download gratis een voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek: Bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek Een werknemer die ontslag neemt verwacht een nette afhandeling. Met dit schrijven bevestigt u het einde van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer en geeft u nadere informatie over de afhandeling. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling boete

Download gratis een voorbeeld van een artikel boetebeding: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld boetebepaling Indien Partij B tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 13, is zij, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring werknemer

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring werknemer: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld geheimhoudingsverklaring werknemer Een werknemer krijgt gedurende het loondienstverband toegang tot aanzienlijke bedrijfsgevoelige informatie. Zaak om hier degelijke afspraken over te maken met […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ‘vangnetter’ en ziekmelding na uitdiensttreding

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ‘vangnetter’ en ziekmelding na uitdiensttreding: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld ‘vangnetter’ en ziekmelding na uitdiensttreding Werknemers die uitdienst treden en binnen 4 weken na de uitdiensttreding ziek worden, […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst geldlening

Download gratis een voorbeeld overeenkomst geldlening: Overeenkomst geldlening Even geld lenen aan elkaar is zo gebeurd. Tussen natuurlijk personen, rechtspersonen of tussen natuurlijk personen en rechtspersonen onderling. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het aan te raden de gemaakte afspraken op schrift vast te stellen. Wanneer wordt de lening aangegaan? Hoeveel bedraagt de rente? Wanneer dient […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling uitbetaling loon feestdag

Download gratis een voorbeeld van een bepaling uitbetaling loon feestdag: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld uitbetaling loon feestdag Een werknemer heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling Nederlands recht van toepassing

Download gratis een voorbeeld van een bepaling Nederlands recht van toepassing: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld Nederlands recht van toepassing Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst die […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ongeldig, nietig of onuitvoerbaar artikel

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ongeldig, nietig of onuitvoerbaar artikel: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld ongeldig, nietig of onuitvoerbaar artikel Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen dividenduitkering

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een voorgestelde dividenduitkering: Notulen AvA dividenduitkering De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek Dividend is een vergoeding voor de aandeelhouders, onder andere voor het ter beschikking gestelde eigen vermogen. ‘Dividend’ komt van het Latijnse woord dividere, dat ‘verdelen’ […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling overmacht

Download gratis een voorbeeld van een bepaling van overmacht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling overmacht Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst verhinderen, en die niet aan een […]

Lees verder