Voorbeeld clausule intellectuele eigendom

Download gratis een voorbeeld van een clausule intellectuele eigendom: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de uitvoering van dit contract blijven eigendom van de partij die deze […]

Lees verder

Voorbeeld clausule meenemen auto van de zaak / leaseauto bij uitdienst

Download gratis een voorbeeld van een clausule voor het meenemen van de auto van de zaak / leaseauto bij uitdienst: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule leaseauto bij uitdienst Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op […]

Lees verder

Voorbeeld clausule duur en beëindiging

Download gratis een voorbeeld van een clausule duur en beëindiging: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule duur en beëindiging Dit contract treedt in werking op 1 januari 2024 en blijft van kracht tot 31 december […]

Lees verder

Voorbeeld werkgeversverklaring

Download gratis een voorbeeld van een werkgeversverklaring: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de verklaring Enkele relevante stukken uit het document: Hierbij bevestigen wij, VVTzorg, dat Johanneke de Boer sinds 1 januari 2022 in […]

Lees verder

Voorbeeld bedrijfswaardering

Download gratis een voorbeeld van een bedrijfswaardering: Let op: het bestand is meer dan 6 MB, laden kan even duren. Bedrijfswaardering De waarde van een bedrijf is afhankelijk van de toekomstige prestaties en het hiermee samenhangende risico. Dit maakt een waardering afhankelijk van de strategie en per definitie subjectief. In dit voorbeeld wordt de discounted […]

Lees verder

Voorbeeld clausule schadevergoeding bij schending contract

Download gratis een voorbeeld van een clausule schadevergoeding: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule schadevergoeding bij schending contract Elke partij zal de andere partij schadeloosstellen voor verlies of schade veroorzaakt door schending van dit contract […]

Lees verder

Voorbeeld clausule boete bij te late betaling (B2B)

Download gratis een voorbeeld van een clausule boete bij te late betaling (B2B): Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule boete bij te late betaling Een boete van 150 euro zal worden opgelegd voor elke dag […]

Lees verder

Voorbeeld clausule surseance

Download gratis een voorbeeld van een clausule surseance: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule surseance Indien een partij surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht het contract te beëindigen. Disclaimer en voorwaarden […]

Lees verder

Voorbeeld formulier functioneringsgesprek

Download gratis een voorbeeld van een formulier functioneringsgesprek: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit het voorbeeld Enkele relevante stukken uit het document: Medewerker: Johan de noord Functie: Chef zweedse bal Leidinggevende: Karel de zuid […]

Lees verder

Voorbeeld clausule betalingstermijn

Download gratis een voorbeeld van een clausule betalingstermijn: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule betalingstermijn Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is voor uw […]

Lees verder