Voorbeeld clausule surseance

Download gratis een voorbeeld van een clausule surseance: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule surseance Indien een partij surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht het contract te beëindigen. Disclaimer en voorwaarden […]

Lees verder

Voorbeeld formulier functioneringsgesprek

Download gratis een voorbeeld van een formulier functioneringsgesprek: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit het voorbeeld Enkele relevante stukken uit het document: Medewerker: Johan de noord Functie: Chef zweedse bal Leidinggevende: Karel de zuid […]

Lees verder

Voorbeeld clausule betalingstermijn

Download gratis een voorbeeld van een clausule betalingstermijn: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule betalingstermijn Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is voor uw […]

Lees verder

Voorbeeld clausule faillissement

Download gratis een voorbeeld van een clausule faillissement: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule faillissement Indien een partij failliet gaat, heeft de andere partij het recht het contract te beëindigen. Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Debt/EBITDA-Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant Debt/EBITDA-ratio: Debt/EBITDA-ratio De Debt/EBITDA ratio wordt berekend door het totaalbedrag van rentedragende schulden te delen door de EBITDA. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld Debt/EBITDA-ratio Disclaimer en voorwaarden Dit […]

Lees verder

Voorbeeld convenant absolute EBITDA

Download gratis een voorbeeld van een convenant absolute EBITDA: Absolute EBITDA Absolute EBITDA geeft aan dat de EBITDA per jaar minimaal de aangegeven hoogte voor dat jaar dient te zijn. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling verhuurperiode

Download gratis een voorbeeld van een artikel over de verhuurperiode: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling verhuurperiode Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document […]

Lees verder

Voorbeeld convenant rentedekkingsratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant rentedekkingsratio: Rentedekkingsratio De Interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant interest coverage ratio Disclaimer en […]

Lees verder

Voorbeeld convenant EBITDA-marge

Download gratis een voorbeeld van een convenant EBITDA-marge: EBITDA-marge De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant EBITDA-marge […]

Lees verder

Voorbeeld convenant omzetratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant omzetratio: Omzetratio De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet van het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het […]

Lees verder