Voorbeeld beding décharge leden RvB

Download gratis een voorbeeld van beding décharge leden RvB: Décharge leden RvB Met décharge worden de leden (of specifieke leden indien niet ieder lid décharge verkrijgt) ontheffing van de interne aansprakelijkheid van de leden van de RvB voor het door hen gevoerde beleid verleend. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel […]

Lees verder

Voorbeeld beding décharge leden RvC

Download gratis een voorbeeld van beding décharge leden RvC: Décharge leden RvC Met décharge worden de leden (of specifieke leden indien niet ieder lid décharge verkrijgt) ontheffing van de interne aansprakelijkheid van de leden van de RvC voor het door hen gevoerde toezicht verleend. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel […]

Lees verder

Voorbeeld bedrijfswaardering

Download gratis een voorbeeld van een bedrijfswaardering: Let op: het bestand is meer dan 6 MB, laden kan even duren. Bedrijfswaardering De waarde van een bedrijf is afhankelijk van de toekomstige prestaties en het hiermee samenhangende risico. Dit maakt een waardering afhankelijk van de strategie en per definitie subjectief. In dit voorbeeld wordt de discounted […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring eenzijdige informatieverschaffing

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring met eenzijdige informatieverschaffing: Geheimhoudingsverklaring Geheimhoudingsverklaringen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. En terecht. Met dit voorbeeld komt u de voorwaarden overeen voor eenzijdige informatieverschaffing. Zulks bijvoorbeeld omdat u een investeerder zoekt en de investeerder enkel voor dit doel gebruik mag maken van de te verzenden informaite. […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen ontbinding B.V.

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een ontbinding van een B.V. : Notulen AvA ontbinding B.V. Een B.V. kan onder andere door een ontbindingsbesluit ontbonden worden. De statuten bepalen welk orgaan hiertoe bevoegd is. Vaak is dat de directie, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt. De […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen dividenduitkering

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een voorgestelde dividenduitkering: Notulen AvA dividenduitkering De aandeelhouders van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap komen periodiek Dividend is een vergoeding voor de aandeelhouders, onder andere voor het ter beschikking gestelde eigen vermogen. ‘Dividend’ komt van het Latijnse woord dividere, dat ‘verdelen’ […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst rekening-courant

Download gratis een voorbeeld overeenkomst rekening-courant: Overeenkomst rekening-courant Tussen (vaak verbonden) partijen kunnen regelmatig vorderingen en schulden over en weer ontstaan. Denk aan verschillende BV’s in de groep of een DGA met de Holding. Het is dan meestal niet de bedoeling dat deze vorderingen en schulden afzonderlijk worden voldaan, maar met elkaar worden verrekend. Een […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek

Download gratis een voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek: Bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek Een werknemer die ontslag neemt verwacht een nette afhandeling. Met dit schrijven bevestigt u het einde van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer en geeft u nadere informatie over de afhandeling. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling boete

Download gratis een voorbeeld van een artikel boetebeding: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld boetebepaling Indien Partij B tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 13, is zij, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring werknemer

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring werknemer: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld geheimhoudingsverklaring werknemer Een werknemer krijgt gedurende het loondienstverband toegang tot aanzienlijke bedrijfsgevoelige informatie. Zaak om hier degelijke afspraken over te maken met […]

Lees verder