Voorbeeld convenant EBITDA-marge

Download gratis een voorbeeld van een convenant EBITDA-marge: EBITDA-marge De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant EBITDA-marge […]

Lees verder

Voorbeeld convenant omzetratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant omzetratio: Omzetratio De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet van het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling surseance of faillissement

Download gratis een voorbeeld van een bepaling wat er met de overeenkomst gebeurt als één der partijen in staat van faillissement mocht worden verklaard of aan haar surséance van betaling mocht worden verleend. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling niet aan verplichtingen voldoen

Download gratis een voorbeeld van een bepaling wat er gebeurt als één der partijen niet aan de verplichtingen voldoet. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling niet aan verplichtingen voldoen Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is […]

Lees verder

Voorbeeld convenant garantievermogen

Download gratis een voorbeeld van een convenant garantievermogen: Garantievermogen Garantievermogen ziet toe op al het vermogen dat bij een faillissement een claim op de organisatie heeft die lager in rangorde is dan de te verstrekken financiering. Denk bijvoorbeeld aan het eigen vermogen en achtergestelde langlopende schulden. In het convenant wordt garantievermogen nader gedefinieerd. Document Het […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Interest Coverage Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant interest coverage ratio: Interest coverage ratio De Interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant interest […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling annulering overeenkomst

Download gratis een voorbeeld van een artikel annulering overeenkomst: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling annulering overeenkomst Disclaimer en voorwaarden Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document […]

Lees verder

Voorbeeld Notulen omzetting rekening-courant in Agio

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een omzetting van een rekening-courant vordering ten titel van Agio: Notulen AvA omzetting rekening-courant in Agio Agio is al wat een aandeelhouder meer op de aandelen aan eigen vermogen in de besloten vennootschap stort, dan de nominale waarde van de […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Debt Service Capacity Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant debt service capacity ratio: Debt service capacity ratio De Debt service capacity ratio wordt berekend door de liquiditeitsstroom te delen door de financieringslast. Deze begrippen worden in het convenant nader gedefinieerd. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data […]

Lees verder

Voorbeeld schuldbekentenis

Download gratis een voorbeeld van een schuldbekentenis: Schuldbekentenis Een schuldbekentenis is een overeenkomst waarin de verplichtingen van hoofdzakelijk één partij zijn opgenomen. Veelal betreft dit de afspraken omtrent het terugbetalen van hetgeen schuldig is, inclusief eventuele rente. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen […]

Lees verder