Voorbeeld pensioenontslagbeding

Download gratis een voorbeeld van een pensioenontslagbeding: Pensioenontslagbeding Een pensioenontslagbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat de arbeidsovereenkomst van werknemer bij het bereiken van de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd eindigt. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te […]

Lees verder

Voorbeeld getuigschrift

Download gratis een voorbeeld van een getuigschrift: Getuigschrift Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever dat een werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever heeft gewerkt, inclusief omschrijving van welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd, hoe dit gedaan is en in hoeveel uur gemiddeld per week. Een werkgever is verplicht een getuigschrift op te […]

Lees verder

Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding

Download gratis een voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding: Eenzijdig wijzigingsbeding Een eenzijdig wijzigingsbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat de werkgever zich het recht voorbehoudt om een of meerdere arbeidsvoorwaarden zonder instemming van de werknemer te kunnen wijzigen. Voorbeelden van voorwaarden die de werkgever eenzijdig zou willen wijzigen zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, bonusregeling of […]

Lees verder

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst: Schenking Zomaar iets van waarde krijgen is een schenking. Bij een schenking wordt veelal een schenkingsovereenkomst opgesteld. Zo liggen de voorwaarden van de schenking vast. Ook kan in de schenkingsovereenkomst bijvoorbeeld stil worden gestaan bij hoe de schenkingsbelasting betaald gaat worden. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld postcontractueel re-integratiebeding

Download gratis een voorbeeld van een postcontractueel re-integratiebeding: Postcontractueel re-integratiebeding Een werknemer die na afloop van een arbeidsovereenkomst ziek wordt, kan impact hebben op de werkgever. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de werkgever eigenrisicodrager is en de ex-werknemer binnen vier weken na afloop van het dienstverband ziek wordt. De re-integratiebegeleiding ligt dan immers bij de werkgever. […]

Lees verder

Voorbeeld incorporatiebeding

Download gratis een voorbeeld van een incorporatiebeding: Incorporatiebeding Een incorporatiebeding is een beding waarmee werknemer en werkgever overeenkomen dat een cao (meestal de meest recente versie en indien van toepassing de toekomstige versie(s)) op de arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. Met het incorporatiebeding geldt de cao ook voor werknemers die geen lid van een vakbond […]

Lees verder

Voorbeeld beding deelname pensioenregeling

Download gratis een voorbeeld van een beding deelname pensioenregeling: Beding deelname pensioenregeling Werkgevers dienen cf. artikel 7:655 lid 1 onderdeel j BW) mee te delen of een werknemer deelneemt aan een pensioenregeling Artikel 7:655 lid 1 onderdeel j BW De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken met ten […]

Lees verder

Voorbeeld beding digitaal verstrekken loonstroken

Download gratis een voorbeeld van een beding digitaal verstrekken loonstroken: Beding digitaal verstrekken loonstroken Werkgevers die aan werknemers digitaal de loonstroken wensen te gaan verstrekken, dienen hier uitdrukkelijk toestemming van de werknemer voor te verkrijgen. Deze bepaling volgt uit artikel 7:626 lid 4 BW. Artikel 7:626 BW 1.De werkgever is verplicht bij elke voldoening van […]

Lees verder

Voorbeeld anti-ronselbeding

Download gratis een voorbeeld van een anti-ronselbeding: Anti-ronselbeding Een anti-ronselbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat werknemer na afloop van het dienstverband gedurende een bepaalde periode geen andere werknemers van de werkgever mag meenemen, om bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, voor de oude werknemer te gaan werken. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld relatiebeding

Download gratis een voorbeeld van een relatiebeding: Relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat werknemer na afloop van het dienstverband gedurende een bepaalde periode niet mag gaan werken voor relaties van de werkgever. Met een relatiebeding mitigeert een werkgever het risico dat een werknemer na het dienstverband er met de relaties […]

Lees verder