Voorbeeld formulier functioneringsgesprek

Download gratis een voorbeeld van een formulier functioneringsgesprek: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit het voorbeeld Enkele relevante stukken uit het document: Medewerker: Johan de noord Functie: Chef zweedse bal Leidinggevende: Karel de zuid […]

Lees verder

Voorbeeld ontslagbrief

Download gratis een voorbeeld van een ontslagbrief: Ontslag nemen Ontslag nemen is een officiële gebeurtenis. Aan het nemen van ontslag zijn voorwaarden verbonden. Zo moet je duidelijk maken dat je ontslag wenst te nemen, de opzegtermijn benoemen en in acht nemen en aan overige formaliteiten voldoen. Het is wel zo netjes het ontslag eerst in […]

Lees verder

Voorbeeldbrief afwijzing sollicitatie

Download gratis een voorbeeldbrief afwijzing sollicitatie: Afwijzing sollicitatie Het afwijzen van een sollicitant is nooit leuk. Het is immers iemand die interesse in de organisatie toont en toekomst bij uw bedrijf ziet. Tegelijkertijd is één functie maar voor één kandidaat, wat met meerdere sollicitanten sowieso een afwijzing impliceert. Met deze voorbeeldbrief afwijzing sollicitatie geeft u […]

Lees verder

Voorbeeldbrief aanzegbrief

Download gratis een voorbeeldbrief voor het schriftelijk voldoen aan de aanzegplicht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Aanzegplicht Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. De werkgever moet dan tijdelijk en schriftelijk […]

Lees verder

Voorbeeld anti-ronselbeding

Download gratis een voorbeeld van een anti-ronselbeding: Anti-ronselbeding Een anti-ronselbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat werknemer na afloop van het dienstverband gedurende een bepaalde periode geen andere werknemers van de werkgever mag meenemen, om bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, voor de oude werknemer te gaan werken. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring eenzijdige informatieverschaffing

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring met eenzijdige informatieverschaffing: Geheimhoudingsverklaring Geheimhoudingsverklaringen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. En terecht. Met dit voorbeeld komt u de voorwaarden overeen voor eenzijdige informatieverschaffing. Zulks bijvoorbeeld omdat u een investeerder zoekt en de investeerder enkel voor dit doel gebruik mag maken van de te verzenden informaite. […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek

Download gratis een voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek: Bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek Een werknemer die ontslag neemt verwacht een nette afhandeling. Met dit schrijven bevestigt u het einde van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer en geeft u nadere informatie over de afhandeling. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht

Download gratis een voorbeeld van een bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht Van opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer “elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling boete

Download gratis een voorbeeld van een artikel boetebeding: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld boetebepaling Indien Partij B tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 13, is zij, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring werknemer

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring werknemer: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld geheimhoudingsverklaring werknemer Een werknemer krijgt gedurende het loondienstverband toegang tot aanzienlijke bedrijfsgevoelige informatie. Zaak om hier degelijke afspraken over te maken met […]

Lees verder