Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek om compensatie wegens vertraging van uw vlucht doet:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte Flyaway,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor een kwestie met betrekking tot mijn recente vlucht met uw luchtvaartmaatschappij. Op 1 januari 2024 reisde ik met vluchtnummer FLY123 van Amsterdam naar Bodrum. Helaas ondervond ik aanzienlijke vertraging, wat dito invloed had op mijn reisplannen.

De vertraging bedroeg 3,5 uur en werd veroorzaakt door een technisch probleem. Deze onverwachte situatie resulteerde in aanzienlijk ongemak, verlies van tijd en verstoring van mijn oorspronkelijke reisschema.

Volgens Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004, heb ik als passagier recht op compensatie voor de vertraging van mijn vlucht. Deze verordening bepaalt dat passagiers in bepaalde gevallen recht hebben op compensatie, afhankelijk van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht.

Deze specifieke situatie voldoet aan de criteria voor compensatie volgens de genoemde verordening. Daarom wil ik vriendelijk verzoeken om een compensatiebedrag van 250 euro conform de wettelijke bepalingen. Mijn boekingsreferentie is fly123-456 en ik heb bijgevoegd alle relevante documenten, zoals mijn vliegticket en eventuele ontvangstbewijzen van extra kosten die ik heb moeten maken als gevolg van de vertraging.

Ik begrijp dat onvoorziene omstandigheden zich kunnen voordoen, maar het is van groot belang dat luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van dergelijke situaties voor hun passagiers. Mijn teleurstelling over de vertraging wordt verzacht als er adequaat wordt gereageerd op mijn verzoek om compensatie.

Graag ontvang ik binnen een redelijke termijn, uiterlijk 14 dagen, een schriftelijke bevestiging van uw acceptatie van mijn verzoek en de verdere stappen die worden ondernomen om de compensatie over te maken. Mocht u aanvullende informatie of documentatie nodig hebben, ben ik bereid om dit zo spoedig mogelijk te verstrekken.

Ik kijk uit naar uw spoedige reactie op dit verzoek. U kunt contact met mij opnemen via te@laat.nl of 06-12345678 om verdere details te bespreken indien nodig. Ik waardeer uw aandacht voor dit verzoek en hoop op een snelle en positieve afhandeling van deze kwestie. Dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.