Voorbeeldbrief verzoek om herziening van arbeidscontract

Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek doet om uw arbeidscontract te herzien: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken. Relevante stukken uit de voorbeeldbrief Enkele relevante stukken uit het document: Ik schrijf u […]

Lees verder

Voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek

Download gratis een voorbeeldbrief bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek: Bevestiging einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek Een werknemer die ontslag neemt verwacht een nette afhandeling. Met dit schrijven bevestigt u het einde van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer en geeft u nadere informatie over de afhandeling. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht

Download gratis een voorbeeld van een bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht Van opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer “elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, […]

Lees verder

Voorbeeld addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof

Download gratis een voorbeeld van een addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof: Addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof Werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Dit geldt voor beide ouders. Een tweeling geldt dubbel (ook 2 keer recht op ouderschapsverlof). Ouderschapsverlof kan aangevraagd worden zodat de werknemer in dienst is. Het maximale recht op ouderschapsverlof […]

Lees verder