Download gratis een voorbeeldbrief met betrekking tot het verjaren van een vordering:


Verjaren van een vordering

Iedere vordering gaat gepaard met een verjaringstermijn. De lengte van de verjaringstermijn is afhankelijk van de soort vordering. Na afloop van de verjaringstermijn kan de betaling van de vordering niet meer afgedwongen worden. De vordering bestaat nog wel, maar de schuldeiser kan simpelweg geen betaling meer afdwingen. De vordering is in rechte niet meer afdwingbaar.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte mevrouw Oud,

Op 1 december 2021 ontving ik van u een factuur groot € 1210 inclusief btw met kenmerk 2019.0666.

Ik heb op 1 november 2019 het volgende van u afgenomen: een wasmachine van het werk Cleany en het type SnowWhite. Dit betreft een aankoop van een product, waar een verjaringstermijn van 2 jaar voor geldt.

Ik ben het niet eens met de factuur, omdat uw vordering is verjaard en hierdoor niet meer in rechte afdwingbaar is. Ik ga uw rekening dan ook niet betalen.

Ik eis dat u de factuur doet laten vervallen en voorts geen pogingen meer doet deze bij mij te innen.

Ik verzoek u om mij binnen 14 dagen schriftelijk per post te berichten over mijn eis.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.