Voorbeeldbrief veertiendagenbrief

Download gratis een voorbeeld van een veertiendagenbrief: Veertiendagenbrief Voordat aan consumenten incassokosten berekend mogen worden, dient de schuldenaar eerst middels een veertiendagenbrief geattendeerd te worden op de incassokosten. Betaalt de schuldenaar binnen veertien dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief, dan mogen geen incassokosten berekend worden. Gaan er meer dan 14 dagen na ontvangst van de […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling pandrecht

Download gratis een voorbeeld van een bepaling pandrecht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling pandrecht Geldnemer verbindt zich jegens Geldgever om een pandrecht op bestaande en toekomstige vorderingen op derden van zo hoog mogelijke rang, […]

Lees verder

Voorbeeldbrief betaling onder protest

Download gratis een voorbeeld van een brief met vermelding betaling onder protest: Betaling onder protest Om het verzaken van een betaalverplichting te voorkomen, terwijl u een geschil heeft over (een gedeelte van) een factuur kunt u (het gedeelte van) de factuur die u betwist betalen onder protest. U behoudt dat het recht terug te komen […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verjaring vordering

Download gratis een voorbeeldbrief met betrekking tot het verjaren van een vordering: Verjaren van een vordering Iedere vordering gaat gepaard met een verjaringstermijn. De lengte van de verjaringstermijn is afhankelijk van de soort vordering. Na afloop van de verjaringstermijn kan de betaling van de vordering niet meer afgedwongen worden. De vordering bestaat nog wel, maar […]

Lees verder

Voorbeeldbrief vordering betwisten

Download gratis een voorbeeldbrief met betrekking tot het betwisten van een vordering: Betwisten van een vordering Bij het betwisten van een vordering geeft u formeel aan dat u het niet eens bent met (een deel van) een factuur. Vervolgens zijn er verschillende opties, zoals het niet betalen van het gedeelte waar u het niet mee […]

Lees verder