Voorbeeldbrief veertiendagenbrief

Download gratis een voorbeeld van een veertiendagenbrief: Veertiendagenbrief Voordat aan consumenten incassokosten berekend mogen worden, dient de schuldenaar eerst middels een veertiendagenbrief geattendeerd te worden op de incassokosten. Betaalt de schuldenaar binnen veertien dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief, dan mogen geen incassokosten berekend worden. Gaan er meer dan 14 dagen na ontvangst van de […]

Lees verder

Voorbeeldbrief indexatie van de huur / huurverhoging

Download gratis een voorbeeld van een brief met aankondiging van indexatie van de huur / huurverhoging: Indexatie van de huur / huurverhoging In huurovereenkomsten wordt de huur bijna standaard geïndexeerd. Jaarlijks wordt dan bekeken of de ConsumentenPrijsIndex boven 0% is, en indien dit het geval is wordt de huur verhoogd met hetzelfde percentage. Vaak betreft […]

Lees verder

Voorbeeldbrief voorstel kwijtschelden schuld

Download gratis een voorbeeld van een brief met een voorstel tot finale kwijting van een schuld: Voorstel kwijtschelden schuld Soms lopen de financiën niet in lijn met de betaalverplichtingen. Bijvoorbeeld bij het verlies van inkomen of ziekte. In zo’n geval kan een schuldeiser een voorstel gedaan worden om de schuld kwijt te schelden. Er is […]

Lees verder

Voorbeeldbrief betaling onder protest

Download gratis een voorbeeld van een brief met vermelding betaling onder protest: Betaling onder protest Om het verzaken van een betaalverplichting te voorkomen, terwijl u een geschil heeft over (een gedeelte van) een factuur kunt u (het gedeelte van) de factuur die u betwist betalen onder protest. U behoudt dat het recht terug te komen […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verjaring vordering

Download gratis een voorbeeldbrief met betrekking tot het verjaren van een vordering: Verjaren van een vordering Iedere vordering gaat gepaard met een verjaringstermijn. De lengte van de verjaringstermijn is afhankelijk van de soort vordering. Na afloop van de verjaringstermijn kan de betaling van de vordering niet meer afgedwongen worden. De vordering bestaat nog wel, maar […]

Lees verder

Voorbeeldbrief vordering betwisten

Download gratis een voorbeeldbrief met betrekking tot het betwisten van een vordering: Betwisten van een vordering Bij het betwisten van een vordering geeft u formeel aan dat u het niet eens bent met (een deel van) een factuur. Vervolgens zijn er verschillende opties, zoals het niet betalen van het gedeelte waar u het niet mee […]

Lees verder