Download gratis een voorbeeld van een ingebrekestelling:


Ingebrekestelling

Als u een overeenkomst hebt gesloten en de tegenpartij houdt zich niet aan de gemaakte afspraak, kunt u met een ingebrekestelling de tegenpartij een laatste kans geven om hetgeen in de overeenkomst overeengekomen na te leveren.

De onderwerpen waarvoor u een ingebrekestelling kunt sturen zijn legio. Iedere tekortkoming van hetgeen in een overeenkomst overeengekomen volstaat.

Als de tegenpartij zich na de ingebrekestelling nog niet aan de gemaakte afspraken houdt of simpelweg niet reageert, dan ontbindt u de overeenkomst en als u als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst schade heeft een schadevergoeding eisen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte mevrouw Bennernognie,

Op 1 juli 2021 heb ik met DeFietsertjes BV een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is bij u bekend onder nummer 2021-07-112.

Als onderdeel van de overeenkomst zou u een fiets van het merk Vroem en type TufTuf 123 leveren.

Helaas heeft u niet geleverd wat wij overeen zijn gekomen. Dit schort er aan de levering zoals u die heeft gedaan: de fietst mist een voorwiel, de remmen functioneren niet en de fietst staat op slot, maar de sleutels zijn niet meegeleverd.  Ik heb u reeds een voorstel voor een oplossing doen toekomen (stuur een voorwiel, nieuwe remset en de sleutels op, dan monteer ik deze en zie ik de zaak als afgedaan). Hier heeft u echter niet op gereageerd.

Via deze ingebrekestelling doe ik u een laatste mogelijkheid toekomen om de in de overeenkomst gemaakte afspraken na te komen. Ik geef u hier een redelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling voor. Deze ingebrekestelling is aangetekend verstuurd. De ontvangstdatum van deze brief is mij op deze manier bekend.

Indien u binnen deze termijn niet reageert of de overeenkomst niet naar behoren nakomt, zal ik de overeenkomst ontbinden. De eventuele schade die ik als gevolg hiervan oploop alsook de kosten die gepaard gaan met de juridische stappen, zal ik op u verhalen.

Ik vertrouwen erop dat u het niet zover laat komen en alsnog overgaat tot levering van hetgeen overeengekomen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.