Voorbeeld clausule schadevergoeding bij schending contract

Download gratis een voorbeeld van een clausule schadevergoeding: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld clausule schadevergoeding bij schending contract Elke partij zal de andere partij schadeloosstellen voor verlies of schade veroorzaakt door schending van dit contract […]

Lees verder

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Download gratis een voorbeeld van een ingebrekestelling: Ingebrekestelling Als u een overeenkomst hebt gesloten en de tegenpartij houdt zich niet aan de gemaakte afspraak, kunt u met een ingebrekestelling de tegenpartij een laatste kans geven om hetgeen in de overeenkomst overeengekomen na te leveren. De onderwerpen waarvoor u een ingebrekestelling kunt sturen zijn legio. Iedere […]

Lees verder