Voorbeeld convenant EBITDA-marge

Download gratis een voorbeeld van een convenant EBITDA-marge: EBITDA-marge De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant EBITDA-marge […]

Lees verder

Voorbeeld convenant omzetratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant omzetratio: Omzetratio De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet van het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het […]

Lees verder

Voorbeeld convenant garantievermogen

Download gratis een voorbeeld van een convenant garantievermogen: Garantievermogen Garantievermogen ziet toe op al het vermogen dat bij een faillissement een claim op de organisatie heeft die lager in rangorde is dan de te verstrekken financiering. Denk bijvoorbeeld aan het eigen vermogen en achtergestelde langlopende schulden. In het convenant wordt garantievermogen nader gedefinieerd. Document Het […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Interest Coverage Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant interest coverage ratio: Interest coverage ratio De Interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken. Voorbeeld convenant interest […]

Lees verder

Voorbeeld convenant Debt Service Capacity Ratio

Download gratis een voorbeeld van een convenant debt service capacity ratio: Debt service capacity ratio De Debt service capacity ratio wordt berekend door de liquiditeitsstroom te delen door de financieringslast. Deze begrippen worden in het convenant nader gedefinieerd. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data […]

Lees verder

Voorbeeld beding negative pledge

Download gratis een voorbeeld van een beding negative pledge: Negative pledge Negative pledge is een beding uit een bankconvenant. Het beding zorgt ervoor dat een eenmaal afgegeven zekerheid als bijvoorbeeld een pandrecht nadien niet nogmaals aan een derde partij wordt afgegeven. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt […]

Lees verder

Voorbeeld anti-ronselbeding

Download gratis een voorbeeld van een anti-ronselbeding: Anti-ronselbeding Een anti-ronselbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat werknemer na afloop van het dienstverband gedurende een bepaalde periode geen andere werknemers van de werkgever mag meenemen, om bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, voor de oude werknemer te gaan werken. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld beding décharge leden RvB

Download gratis een voorbeeld van beding décharge leden RvB: Décharge leden RvB Met décharge worden de leden (of specifieke leden indien niet ieder lid décharge verkrijgt) ontheffing van de interne aansprakelijkheid van de leden van de RvB voor het door hen gevoerde beleid verleend. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel […]

Lees verder

Voorbeeld beding koopoptie commercieel vastgoed

Download gratis een voorbeeld van een beding koopoptie commercieel vastgoed: Beding koopoptie commercieel vastgoed Een koopoptie is een onherroepelijk recht om bijvoorbeeld commercieel vastgoed te kopen. De verkrijger van het recht kan tot de vervaldatum aangeven of er gebruikgemaakt wordt van de optie. De verkrijg heeft hiertoe een recht, geen plicht. Onderwerpen als voorwaarden en […]

Lees verder

Voorbeeld beding décharge leden RvC

Download gratis een voorbeeld van beding décharge leden RvC: Décharge leden RvC Met décharge worden de leden (of specifieke leden indien niet ieder lid décharge verkrijgt) ontheffing van de interne aansprakelijkheid van de leden van de RvC voor het door hen gevoerde toezicht verleend. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel […]

Lees verder