Download gratis een voorbeeld van een convenant Debt/EBITDA-ratio:


Debt/EBITDA-ratio

De Debt/EBITDA ratio wordt berekend door het totaalbedrag van rentedragende schulden te delen door de EBITDA.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken.

Voorbeeld Debt/EBITDA-ratio

 1. De totale Debt/EBITDA ratio mag nooit groter zijn dan 4.
 2. De Debt/EBITDA ratio wordt berekend door het totaalbedrag van Debt te delen door de EBITDA.
 3. Debt wordt als volgt berekend:
  • Achtergestelde leningen
  • Rentedragende schulden aan derden (+)
  • Schulden aan groepsmaatschappijen (+)
  • Financiële en geactiveerde operationele leases (+)
 4. EBITDA wordt als volgt berekend:
  • Resultaat voor belasting
  • Resultaat uit deelnemingen (+)
  • Rente (+)
  • Amortisatie (+)
  • Overige financiële baten en lasten (+)
  • Afschrijvingen (+)
  • Operationele leaseverplichtingen (+)

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Debt/EBITDA-ratio