Download gratis een voorbeeld van een convenant EBITDA-marge:


EBITDA-marge

De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken.

Voorbeeld convenant EBITDA-marge

 1. De EBITDA-marge dient minimaal 20% te bedragen.
 2. De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage.
 3. EBITDA wordt als volgt berekend:
  1. Resultaat voor belasting
  1. Resultaat uit deelnemingen (+)
  1. Rente (+)
  1. Amortisatie (+)
  1. Overige financiële baten en lasten (+)
  1. Afschrijvingen (+)
  1. Operationele leaseverplichtingen (+)
 4. Voor het begrip omzet wordt aangesloten bij de definitie als gebruikt bij NL GAAP.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | EBITDA-marge