Download gratis een voorbeeld van een convenant interest coverage ratio:


Interest coverage ratio

De Interest coverage ratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken.

Voorbeeld convenant interest coverage ratio

 1. De totale Interest coverage ratio mag niet lager zijn dan 1,5.
 2. De Interest coverage ratio wordt berekend door Het operationeel resultaat te delen door De rentelasten.
 3. Het operationeel resultaat wordt als volgt berekend:
  1. Resultaat voor belasting
  1. Resultaat uit deelnemingen (+)
  1. Rente (+)
  1. Overige financiële baten en lasten (+)
  1. Operationele leaseverplichtingen (+)
 4. De rentelasten worden als volgt berekend:
  1. Rentelasten achtergestelde lening
  1. Rentelasten te verstrekken langlopende lening (+)
  1. Overige huidige en toekomstige rentelasten (+)
  1. Rentebaten (-)

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Interest coverage ratio