Download gratis een voorbeeld van een beding negative pledge:


Negative pledge

Negative pledge is een beding uit een bankconvenant. Het beding zorgt ervoor dat een eenmaal afgegeven zekerheid als bijvoorbeeld een pandrecht nadien niet nogmaals aan een derde partij wordt afgegeven.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van een beding negative pledge

Schuldeiser staat jegens de financier in, voor nakoming van de negatieve pledge. Schuldeiser mag – zonder schriftelijke toestemming van financier – de navolgende handelingen niet uitvoeren:

  • Het vestigen van een pandrecht of een vruchtgebruik op vorderingen, voorraden & inventaris;
  • Het vestigen van zekerheid of een ander beperkt recht op registergoederen die u heeft of krijgt;
  • Het aansprakelijk stellen of op een andere manier instaan voor de schulden van anderen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Negative pledge