Download gratis een voorbeeld van een convenant absolute EBITDA:


Absolute EBITDA

Absolute EBITDA geeft aan dat de EBITDA per jaar minimaal de aangegeven hoogte voor dat jaar dient te zijn.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken.

Voorbeeld convenant absolute EBITDA

 1. De absolute EBITDA dient
  1. in 2023 minimaal € 2.500.000
  1. in 2024 minimaal € 3.500.000
  1. in ieder volgend jaar minimaal € 4.000.000 te bedragen
 2. EBITDA wordt als volgt berekend:
  1. Resultaat voor belasting
  1. Resultaat uit deelnemingen (+)
  1. Rente (+)
  1. Amortisatie (+)
  1. Overige financiële baten en lasten (+)
  1. Afschrijvingen (+)
  1. Operationele leaseverplichtingen (+)

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Absolute EBITDA