Download gratis een voorbeeld van een convenant omzetratio:


Omzetratio

De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet van het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het convenant bedrijfsspecifiek te maken.

Voorbeeld convenant omzetratio

  1. De totale omzetratio moet altijd minimaal 15 procent zijn.
  2. De omzetratio wordt berekend door het eigen vermogen per einde boekjaar te delen door de omzet gedurende het boekjaar en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: CNOOP Corporate Finance | Omzetratio