Download gratis een voorbeeld van een beding koopoptie commercieel vastgoed:


Beding koopoptie commercieel vastgoed

Een koopoptie is een onherroepelijk recht om bijvoorbeeld commercieel vastgoed te kopen. De verkrijger van het recht kan tot de vervaldatum aangeven of er gebruikgemaakt wordt van de optie. De verkrijg heeft hiertoe een recht, geen plicht. Onderwerpen als voorwaarden en prijs worden vooraf voldoende bepaalbaar zijn overeengekomen en laten in principe geen ruimte tot onderhandeling.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld van koopoptie commercieel vastgoed

Huurder heeft het recht om na verloop van tien jaren na ondertekening van deze huurovereenkomst het gehuurde te kopen tegen tien keer de dan geldende huurwaarde op jaarbasis.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door: Anno Vastgoed | Koopoptie