Download gratis een voorbeeld van een brief waarin bezwaar maakt tegen een nieuwe WOZ-waardebepaling:


Bezwaar WOZ

De WOZ-waarde is bepalend voor verschillende belastingen die u betaalt. Een lagere WOZ-waarde levert u dus ook een lager bonnetje voor de belastingen op. Dit maakt het bezwaar maken tegen een (in uw ogen) te hoge WOZ-waarde relevant.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Op 1 maart 2023 ontving ik uw WOZ-beschikking met kenmerk wozzie123 en waardepeildatum 1 januari 2022 met betrekking tot mijn woning aan de Cherstraat 11a te Budel.

Middels dit bezwaarschrift teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing.

Ik heb de navolgende bezwaren tegen uw beslissing:

  • U meldt een bouwjaar van 1980, terwijl mijn woning al in 1880 is gebouwd;
  • U meldt een inhoud van 500m3, terwijl de werkelijke inhoud maar 270m3 bedraagt;
  • U meldt een oppervlakte van mijn perceel van 13.000 vierkante meter, terwijl dit maar 1.300 bedraagt.

Voorts houdt u in uw beslissing geen rekening met:

  • Het feit dat mijn woning in de aanvliegroute van Eindhoven Airport ligt;
  • De riolering al jaren kuren vertoont, met stankoverlast tot gevolg;
  • Er jarenlang garageactiviteiten hebben plaatsgevonden in de schuur op mijn perceel, met verontreinigde grond tot gevolg;
  • De isolatie van mijn woning G is, met enorme stookkosten tot gevolg.

Ik verzoek u uw eerdere beslissing om de voorgaande redenen te heroverwegen. Mijn redenen zorgen er mijns inziens voor dat uw beslissing niet in stand kan blijven. Naam mijn mening bedraagt de waarde van mijn woning per de waardepeildatum 890.000 euro.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.