Download gratis een voorbeeld van een bepaling as is where is:


As is where is

Bij bijvoorbeeld oud vastgoed is niet altijd helder of er gebreken zijn. Gebreken kunnen verborgen zijn, waar verkoper niet vanaf weet. Om dit risico tot een acceptabel niveau te mitigeren, onderhandelt de verkoper de conditie as is where is. Het vastgoed wordt dan aangeboden in de huidige staat, waarbij de verkoper later niet aangesproken kan worden op eventuele verborgen gebreken. De as is, where is-clausule gaat gepaard met uitsluiting van het wettelijke conformiteitsvereiste (artikel 7:17 BW).

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door Anno Vastgoed | As is where is