Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een huurverhoging aankondigt:


Huurverhoging

Om de effecten van koopkrachtvermindering te elimineren, kennen huurovereenkomsten veelal een bepaling voor indexatie van de huur. Jaarlijks volgt dan een brief met de aankondigen van de huurverhoging van het komende jaar.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Sedert 1 april 2013 huurt u van AltijdVastgoed B.V. een kantoor aan de Businessweg 14 te Sprankapelle.

Het gehuurde maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst met kenmerk AltijdVastgoed123 die wij op 13 maart 2023 hebben ondertekend.

Conform de voorwaarden van deze huurovereenkomst wordt de huur jaarlijks verhoogd met de Consumenten prijs index per september als opgesteld door het CBS. Voor het komende jaar bedraagt de huurverhoging 14,5 procent. De huurverhoging wordt automatisch op de factuur verwerkt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch vragen over deze huurverhoging, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.