Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u op een overeenkomst opzegt:


Opzeggen overeenkomst

Uit een overeenkomst blijken de rechten en plichten die beide partijen hebben. Soms is de dienst die uit de overeenkomst volgt niet meer nodig. Dan is het zaak deze cf. de voorwaarden op te zeggen.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Sedert 1 januari 2017 hebben CleanThaBi B.V. en Business Center Start-up B.V. een overeenkomst met kenmerk Cleanie123 met betrekking tot het schoonmaken van de prullenbakken in ons business center.

Cf. de voorwaarden van deze overeenkomst doe ik u middels dit schrijven een officieel verzoek tot opzegging van deze overeenkomst toekomen.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Dit betekent dat de overeenkomst eindigt op 30 juni 2023.

Van deze opzegging zie ik graag een schriftelijke bevestiging tegemoet.

Ik verwacht u middels dit schrijven afdoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-12345678.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.