Download gratis een voorbeeld van een brief met aankondiging van indexatie van de huur / huurverhoging:


Indexatie van de huur / huurverhoging

In huurovereenkomsten wordt de huur bijna standaard geïndexeerd. Jaarlijks wordt dan bekeken of de ConsumentenPrijsIndex boven 0% is, en indien dit het geval is wordt de huur verhoogd met hetzelfde percentage. Vaak betreft het naast de huur ook het voorschot voor de servicekosten. In deze voorbeeldbrief wordt de huurverhoging en de verhoging van het voorschot van de servicekosten voor het komende jaar aangekondigd.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte mevrouw Renta,

Op 1 januari 2019  heeft u met RockPaperScissor BV een huurovereenkomst gesloten.

Als onderdeel van deze huurovereenkomst is overeengekomen dat de huur en het voorschot servicekosten jaarlijks geïndexeerd worden met de Consumenten Prijs Index (CPI).

In 2021 bedraagt de inflatie 5 procent. Uw huur en het voorschot servicekosten worden om deze reden per 1 januari 2022 verhoogd met eenzelfde percentage.

Wij vertrouwen erop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen op nummer 06-12345678.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.