Download gratis een voorbeeld van een ontslagbrief:


Ontslag nemen

Ontslag nemen is een officiële gebeurtenis. Aan het nemen van ontslag zijn voorwaarden verbonden. Zo moet je duidelijk maken dat je ontslag wenst te nemen, de opzegtermijn benoemen en in acht nemen en aan overige formaliteiten voldoen.

Het is wel zo netjes het ontslag eerst in een persoonlijk gesprek met je werkgever aan te kondigen. Dit is het moment waarop je ingaat op het waarom en het eventuele vervolg van je carrière. Je ontslagbrief houd je vervolgens kort en krachtig, met inbegrip van de formaliteiten die benoemd dienen te worden.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte mevrouw Doei,

Op 1 mei 2019 heb ik met Employ BV een arbeidsovereenkomst gesloten. Als op 1 mei 2023 met mevrouw Doei besproken wens ik deze arbeidsovereenkomst op te zeggen. Via deze ontslagbrief dien ik officieel mijn ontslag in.

In de arbeidsovereenkomst staat een opzegtermijn van 30 dagen. Deze opzegtermijn vangt aan op 1 mei 2023 en loopt tot 31 mei 2023. Dit betekent dat 31 mei 2023 mijn laatste werkdag zal zijn.

Ik wil Employ BV bedanken voor de leerzame en leuke tijd die ik gedurende mijn loondienstverband heb ervaren. Ik heb veel ervaring opgedaan, die ik meeneem naar het vervolg van mijn loopbaan.

Graag ontvang ik van mijn ontslag een schriftelijke bevestiging.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.