Voorbeeld getuigschrift

Download gratis een voorbeeld van een getuigschrift: Getuigschrift Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever dat een werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever heeft gewerkt, inclusief omschrijving van welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd, hoe dit gedaan is en in hoeveel uur gemiddeld per week. Een werkgever is verplicht een getuigschrift op te […]

Lees verder

Voorbeeld addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof

Download gratis een voorbeeld van een addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof: Addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof Werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Dit geldt voor beide ouders. Een tweeling geldt dubbel (ook 2 keer recht op ouderschapsverlof). Ouderschapsverlof kan aangevraagd worden zodat de werknemer in dienst is. Het maximale recht op ouderschapsverlof […]

Lees verder

Voorbeeld postcontractueel re-integratiebeding

Download gratis een voorbeeld van een postcontractueel re-integratiebeding: Postcontractueel re-integratiebeding Een werknemer die na afloop van een arbeidsovereenkomst ziek wordt, kan impact hebben op de werkgever. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de werkgever eigenrisicodrager is en de ex-werknemer binnen vier weken na afloop van het dienstverband ziek wordt. De re-integratiebegeleiding ligt dan immers bij de werkgever. […]

Lees verder

Voorbeeld ontslagbrief

Download gratis een voorbeeld van een ontslagbrief: Ontslag nemen Ontslag nemen is een officiële gebeurtenis. Aan het nemen van ontslag zijn voorwaarden verbonden. Zo moet je duidelijk maken dat je ontslag wenst te nemen, de opzegtermijn benoemen en in acht nemen en aan overige formaliteiten voldoen. Het is wel zo netjes het ontslag eerst in […]

Lees verder