Voorbeeld ontslagbrief

Download gratis een voorbeeld van een ontslagbrief: Ontslag nemen Ontslag nemen is een officiële gebeurtenis. Aan het nemen van ontslag zijn voorwaarden verbonden. Zo moet je duidelijk maken dat je ontslag wenst te nemen, de opzegtermijn benoemen en in acht nemen en aan overige formaliteiten voldoen. Het is wel zo netjes het ontslag eerst in […]

Lees verder

Voorbeeldbrief aanzegbrief

Download gratis een voorbeeldbrief voor het schriftelijk voldoen aan de aanzegplicht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Aanzegplicht Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. De werkgever moet dan tijdelijk en schriftelijk […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht

Download gratis een voorbeeld van een bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht Van opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer “elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring werknemer

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring werknemer: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld geheimhoudingsverklaring werknemer Een werknemer krijgt gedurende het loondienstverband toegang tot aanzienlijke bedrijfsgevoelige informatie. Zaak om hier degelijke afspraken over te maken met […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling uitbetaling loon feestdag

Download gratis een voorbeeld van een bepaling uitbetaling loon feestdag: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld uitbetaling loon feestdag Een werknemer heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet […]

Lees verder

Voorbeeld getuigschrift

Download gratis een voorbeeld van een getuigschrift: Getuigschrift Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever dat een werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever heeft gewerkt, inclusief omschrijving van welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd, hoe dit gedaan is en in hoeveel uur gemiddeld per week. Een werkgever is verplicht een getuigschrift op te […]

Lees verder

Voorbeeld addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof

Download gratis een voorbeeld van een addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof: Addendum arbeidscontract i.v.m. opname ouderschapsverlof Werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Dit geldt voor beide ouders. Een tweeling geldt dubbel (ook 2 keer recht op ouderschapsverlof). Ouderschapsverlof kan aangevraagd worden zodat de werknemer in dienst is. Het maximale recht op ouderschapsverlof […]

Lees verder

Voorbeeld postcontractueel re-integratiebeding

Download gratis een voorbeeld van een postcontractueel re-integratiebeding: Postcontractueel re-integratiebeding Een werknemer die na afloop van een arbeidsovereenkomst ziek wordt, kan impact hebben op de werkgever. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de werkgever eigenrisicodrager is en de ex-werknemer binnen vier weken na afloop van het dienstverband ziek wordt. De re-integratiebegeleiding ligt dan immers bij de werkgever. […]

Lees verder