Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u een verzoek tot herziening van uw huurcontract doet:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Ik ben momenteel huurder van het pand aan Stationslaan 11 te Budel en ik schrijf deze brief om een verzoek tot herziening van het huidige huurcontract in te dienen.

Als huurder ben ik zeer tevreden met het gehuurde pand en waardeer ik uw professionele benadering als verhuurder. Ik heb echter enkele punten die ik graag zou willen bespreken om het huurcontract beter aan te laten sluiten bij mijn huidige situatie.

Ten eerste wil ik u informeren over een verandering in mijn financiële omstandigheden. Ik heb recentelijk mijn baan verloren. Vanwege deze situatie verzoek ik u om een mogelijke herziening van de huurprijs, zodat deze beter aansluit bij mijn huidige financiële draagkracht.

Ten tweede wil ik voorstellen om de duur van het huurcontract te heroverwegen. Op basis van mijn huidige plannen en persoonlijke omstandigheden zou een kortere huurtermijn beter bij mij passen. Ik stel voor om het huurcontract te herzien en de termijn te verkorten tot 6 maanden.

Ik ben momenteel huurder van het pand aan Stationslaan 11 te Budel en ik schrijf deze brief om een verzoek tot herziening van het huidige huurcontract in te dienen.

Als huurder ben ik zeer tevreden met het gehuurde pand en waardeer ik uw professionele benadering als verhuurder. Ik heb echter enkele punten die ik graag zou willen bespreken om het huurcontract beter aan te laten sluiten bij mijn huidige situatie.

Ten eerste wil ik u informeren over een verandering in mijn financiële omstandigheden. Ik heb recentelijk mijn baan verloren. Vanwege deze situatie verzoek ik u om een mogelijke herziening van de huurprijs, zodat deze beter aansluit bij mijn huidige financiële draagkracht.

Ten tweede wil ik voorstellen om de duur van het huurcontract te heroverwegen. Op basis van mijn huidige plannen en persoonlijke omstandigheden zou een kortere huurtermijn beter bij mij passen. Ik stel voor om het huurcontract te herzien en de termijn te verkorten tot 6 maanden.


Mede mogelijk gemaakt door: Anno Vastgoed


Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.