Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u ontslag neemt:


Ontslag nemen

Klaar met de baas, klaar met de functie of gewoon op zoek naar iets anders. Bij het wisselen van baan hoort ook het nemen van ontslag. Ontslag nemen is een formele gebeurtenis. Naast een mondelinge toelichting hoort ook een schrijven. In het voorbeeld wordt hier rekening mee gehouden.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Met veel genoegdoening heb ik sinds1 januari 2018 met Start & Scale een arbeidsovereenkomst.

Ondanks dat ik mijn tijd bij Start & Scale als bijzonder interessant en leerzaam ervaar, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Zoals ik op 1 april 2023 met John Grow heb besproken, wens ik mijn arbeidsovereenkomst bij Start & Scale op te zeggen. Via deze ontslagbrief dien ik officieel mijn ontslag in.

In de arbeidsovereenkomst staat een opzegtermijn van 2 maanden. Deze opzegtermijn vangt aan op 1 juni 2023 en loopt tot 30 augustus 2023. Dit betekent dat 30 augustus 2023 mijn laatste werkdag zal zijn. Over de voor mijn laatste werkdag nog op te nemen vrije dagen treed ik graag in gesprek.

Ik wil Start & Scale bedanken voor de leerzame en leuke tijd die ik gedurende mijn loondienstverband heb ervaren. De kennis en kunde die ik heb opgedaan, neem ik mee in het vervolg van mijn loopbaan.

Graag ontvang ik van mijn ontslag een schriftelijke bevestiging.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.