Voorbeeld bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht

Download gratis een voorbeeld van een bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht: Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken. Voorbeeld bepaling opvolgend werkgeverschap uitzendkracht Van opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer “elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling earn-out

Download gratis een voorbeeld van een bepaling voor een earn-out bij een bedrijfsovername. Earn-out Bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername komt vaak een earn-out voor. Koper en verkoper komen dan overeen dat een deel van de prijs afhankelijk is van een toekomstige uitkomst. De toekomstige uitkomst kan dan bijvoorbeeld een EBITDA vanaf X zijn. Doet de uitkomst […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: No-risk clausule

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: No-risk clausule Ontbindende voorwaarde: No-risk clausule Het verkrijgen van een no-risk clausule kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. Een no-risk clausule zorgt voor een situatie waarin de koper van de koop af mag zien, wanneer deze het […]

Lees verder

Voorbeeld pensioenontslagbeding

Download gratis een voorbeeld van een pensioenontslagbeding: Pensioenontslagbeding Een pensioenontslagbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat de arbeidsovereenkomst van werknemer bij het bereiken van de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd eindigt. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het beding situatiespecifiek te […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: Omgevingsvergunning

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: omgevingsvergunning: Ontbindende voorwaarde: omgevingsvergunning Het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. Een omgevingsvergunning is een vergunning van de gemeente voor bijvoorbeeld bouw- of sloopwerken. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op […]

Lees verder

Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding

Download gratis een voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding: Eenzijdig wijzigingsbeding Een eenzijdig wijzigingsbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat de werkgever zich het recht voorbehoudt om een of meerdere arbeidsvoorwaarden zonder instemming van de werknemer te kunnen wijzigen. Voorbeelden van voorwaarden die de werkgever eenzijdig zou willen wijzigen zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, bonusregeling of […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: Bouwtechnische keuring

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: Bouwtechnische keuring: Ontbindende voorwaarde: Bouwtechnische keuring Een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die bijzonderheden gepresenteerd krijgen bij een bouwtechnische keuring (asbest, houtrot, verzakking etc.), de koop kunnen ontbinden en geen boete aan de verkoper hoeven te betalen. Document Het document is opgebouwd […]

Lees verder

Voorbeeld disclosure letter

Download gratis een voorbeeld van een disclosure letter bij een bedrijfsovername. Disclosure letter Bij een bedrijfsovername heeft de verkoper een meldingsplicht. De verkoper dient bijzonderheden waar hij/zij mee bekend is te melden aan de koper. Veelal gebeurt dit via een disclosure letter. In een disclosure letter worden de bijzonderheden die onder de meldingsplicht vallen per […]

Lees verder

Voorbeeld bepaling ontbindende voorwaarde: NHG / Nationale Hypotheek Garantie

Download gratis een voorbeeld van een bepaling ontbindende voorwaarde: NHG / Nationale Hypotheek Garantie: Ontbindende voorwaarde: NHG / Nationale Hypotheek Garantie Het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. NHG als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die geen NHG voor […]

Lees verder

Voorbeeld postcontractueel re-integratiebeding

Download gratis een voorbeeld van een postcontractueel re-integratiebeding: Postcontractueel re-integratiebeding Een werknemer die na afloop van een arbeidsovereenkomst ziek wordt, kan impact hebben op de werkgever. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de werkgever eigenrisicodrager is en de ex-werknemer binnen vier weken na afloop van het dienstverband ziek wordt. De re-integratiebegeleiding ligt dan immers bij de werkgever. […]

Lees verder