Download gratis een voorbeeld van een artikel over de verhuurperiode:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de bepaling situatiespecifiek te maken.

Voorbeeld bepaling verhuurperiode

  • De caravan  wordt voor de periode van 1 juli 2024 tot 31 juli 2024 gehuurd (hierna genoemd: De Verhuurperiode).  
  • Inleveren van De caravan kan tot 20:00 op de laatste dag van De Verhuurperiode op het volgende adres: Campingweg 11 te Budel.
  • De dagprijs van de verhuur bedraagt € 35.
  • De dagprijs buiten de verhuurperiode als genoemd in artikel 7.1 bedraagt het tarief als genoemd in artikel 7.3 met een verhoging van 50%. De dagprijs buiten de verhuurperiode geldt bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, bij het te laat inleveren van De caravan

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.