Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u aan een schuldeiser om uitstel van betaling verzoekt:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Ik schrijf u in verband met een betalingsverplichting die ik momenteel niet binnen de gestelde termijn kan voldoen. Met deze brief wil ik vriendelijk verzoeken om uitstel van betaling voor het openstaande bedrag van 1500 euro, dat ik verschuldigd ben aan u.

Door onvoorziene omstandigheden, waaronder het verlies van baan, ben ik momenteel niet in staat om de betaling op tijd te doen. Ik ben me er echter volledig van bewust dat ik een betalingsverplichting heb en ik ben vastbesloten om mijn financiële verplichtingen na te komen.

Ik vraag u vriendelijk om begrip voor mijn situatie en om mij een tijdelijk uitstel van betaling te verlenen tot eind volgende maand. Dit extra uitstel zal me in staat stellen om mijn financiën op orde te brengen en het openstaande bedrag volledig te voldoen. Ik heb een nieuwe baan gevonden, maar de eerste salarisbetaling vindt pas eind volgende maand plaats.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.