Download gratis een voorbeeld van een brief met vermelding recht van verzet:


Recht van verzet

Het Bel-me-niet register is opgeheven. U hoeft dus niet meer uw telefoonnummer te laten blokkeren.

Bedrijven hebben vooraf toestemming nodig om natuurlijk personen te bellen. Belt een bedrijf (met of zonder toestemming), dan kunt u aangeven dat u niet meer gebeld wenst te worden. U trekt de eventuele eerdere toestemming dan in. Dit heet het recht van verzet. Het bedrijf moet het gesprek dan stoppen en mag u in de toekomst niet meer bellen. Als u het lastig vindt om dit telefonisch door te geven, kunt u ook een brief of e-mail sturen. Hier ziet dit voorbeeld op toe.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte mevrouw Beltog,

Op 1 december 2021 ben ik door Beltog BV gebeld. Er werd mij een telefonisch aanbod voor een nieuw glasvezelabonnement gedaan. Ik ben niet op dit aanbod ingegaan.

Ik wil in de toekomst niet meer door Beltog BV gebeld worden. Om deze reden maak ik gebruik van mijn recht van verzet. Het recht van verzet houdt in dat u mij nu of in de toekomst niet meer mag bellen.

Ik verzoek – en zo nodig sommeer – u om mijn telefoonnummer en overige (persoonlijke) gegevens die naar mij te herleiden zijn uit uw bestanden te verwijderen.

Deze brief met aankondiging recht van verzet is aangetekend verstuurd. De ontvangstdatum van deze brief is mij op deze manier bekend. Ik ontvang graag binnen twee weken na ontvangst van deze brief een schriftelijke reactie.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.