Download gratis een voorbeeld van een brief met bezwaar tegen een huurverhoging:


Bezwaar huurverhoging

In huurovereenkomsten wordt de huur bijna standaard geïndexeerd. Jaarlijks wordt dan bekeken of de ConsumentenPrijsIndex boven 0% is, en indien dit het geval is wordt de huur verhoogd met hetzelfde percentage. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer dwingend rechterlijke bepalingen bijgekomen. Zo mocht sociale huur niet verhoogd worden en een vrijesectorwoning met maximaal 2,4%. Ook mag de huur maar eens in de 12 maanden verhoogd worden. Dit levert mogelijk fouten bij verhuurders op, waardoor u bezwaar kunt maken tegen een aangekondigde (foutieve) huurverhoging. Gebruik hiervoor eenvoudig deze voorbeeldbrief.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte heer TeVeelHuur,

Op 1 janauri 2018  heb ik met Overcharge BV een huurovereenkomst voor een vrijesectorwoning gesloten.

Als onderdeel van deze huurovereenkomst is overeengekomen dat de huur en het voorschot servicekosten jaarlijks geïndexeerd worden met de Consumenten Prijs Index (CPI).  Op 1 januari 2022 ontving ik uw aankondiging voor de jaarlijkse indexatie van mijn huur en het voorschot servicekosten.

Ik ben het niet eens met de verhoging van de huur en maak middels deze brief bezwaar. De reden dat ik bezwaar maak is:

  • Ik heb in de afgelopen 12 maanden al een huurverhoging van u mogen ontvangen, waardoor u de huur niet nogmaals mag verhogen.

Ik vertrouw erop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen op nummer 06-12345678.

Ik ontvang graag binnen 7 dagen uw schriftelijke reactie op mijn bezwaar.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.