Download gratis een voorbeeldbrief afwijzing sollicitatie:


Afwijzing sollicitatie

Het afwijzen van een sollicitant is nooit leuk. Het is immers iemand die interesse in de organisatie toont en toekomst bij uw bedrijf ziet.

Tegelijkertijd is één functie maar voor één kandidaat, wat met meerdere sollicitanten sowieso een afwijzing impliceert.

Met deze voorbeeldbrief afwijzing sollicitatie geeft u op een nette manier aan dat op dit moment niet gekozen wordt voor de sollicitant.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte mevrouw Employ,

Wij hebben uw sollicitatie op de functie teamleider productie op 13 november 2021 ontvangen.

Het aantal sollicitanten op deze vacature is boven verwachting. Na zorgvuldig beraad zijn wij helaas tot de conclusie moeten komen dat wij voor deze functie niet voor u gaan kiezen. Het sollicitatieproces gaat verder met tien andere kandidaten die wij het meest geschikt achten voor deze functie.

Deze beslissing betekent echter niet dat wij niets meer voor u kunnen betekenen. Graag houden wij uw sollicitatiebrief en cv in portefeuille, zodat wij bij toekomstige vacatures contact met u kunnen opnemen.

Mocht u zelf vragen hebben of ons suggesties willen doen toekomen voor andere functies die ook bij u passen, neemt u dan gerust contact met mij op via 06-12345678.

Met vriendelijke groet,

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.