Download gratis een voorbeeld van een brief waarin u ouderschapsverlof aanvraagt:


Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de voorbeeldbrief

Enkele relevante stukken uit het document:

Via deze brief wil ik graag mijn officiële aanvraag voor ouderschapsverlof indienen. Na zorgvuldige overweging en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, ben ik van plan om ouderschapsverlof op te nemen om meer tijd door te brengen met mijn kind(eren). Conform de geldende regelgeving zou ik graag ouderschapsverlof opnemen vanaf 1 december 2023 voor een periode van 10 weken voor alle vrijdagen in deze periode.

Ik ben zeer dankbaar voor de steun en flexibiliteit die het bedrijf biedt aan ouders die ouderschapsverlof willen opnemen. Ik ben ervan overtuigd dat deze tijd die ik met mijn kind(eren) kan doorbrengen, van onschatbare waarde is voor hun ontwikkeling en welzijn.

Ik kijk ernaar uit om samen met u de details van mijn ouderschapsverlof te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. Bedankt voor uw begrip en ondersteuning bij mijn aanvraag.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.