Voorbeeld huurovereenkomst aanhangwagen

Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst aanhangwagen: Huurovereenkomst aanhangwagen Een aanhangwagen is bijzonder handig tijdens een verbouwing of voor het vervoeren van zware spullen. Het kopen van een aanhangwagen is vaak minder praktisch. Om deze reden wint huren van een aanhangwagen aan populariteit. Uiteraard blijft het zaak de voorwaarden onder welk de verhuur van […]

Lees verder

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst: Schenking Zomaar iets van waarde krijgen is een schenking. Bij een schenking wordt veelal een schenkingsovereenkomst opgesteld. Zo liggen de voorwaarden van de schenking vast. Ook kan in de schenkingsovereenkomst bijvoorbeeld stil worden gestaan bij hoe de schenkingsbelasting betaald gaat worden. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder

Voorbeeld volmacht

Download gratis een voorbeeld van een volmacht: Volmacht Een volmacht is de bevoegdheid van de gevolmachtigde om in naam van de volmachtgever rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 BW). Titel 3 – Volmacht Artikel 60 1.Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te […]

Lees verder

Voorbeeld sponsorovereenkomst

Download gratis een voorbeeld van een sponsorovereenkomst: Sponsoring Sponsoring komt overal voor. Van voetbalverenigingen tot abri’s. Bij een sponsoring hoort een degelijke sponsorovereenkomst, zodat de voorwaarden en wijze waarop de sponsoring gebeurt helder is. Document Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract […]

Lees verder

Voorbeeldbrief recht van verzet

Download gratis een voorbeeld van een brief met vermelding recht van verzet: Recht van verzet Het Bel-me-niet register is opgeheven. U hoeft dus niet meer uw telefoonnummer te laten blokkeren. Bedrijven hebben vooraf toestemming nodig om natuurlijk personen te bellen. Belt een bedrijf (met of zonder toestemming), dan kunt u aangeven dat u niet meer […]

Lees verder

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Download gratis een voorbeeld van een ingebrekestelling: Ingebrekestelling Als u een overeenkomst hebt gesloten en de tegenpartij houdt zich niet aan de gemaakte afspraak, kunt u met een ingebrekestelling de tegenpartij een laatste kans geven om hetgeen in de overeenkomst overeengekomen na te leveren. De onderwerpen waarvoor u een ingebrekestelling kunt sturen zijn legio. Iedere […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst kwijtschelding geldlening en finale kwijting

Download gratis een voorbeeld overeenkomst kwijtschelding geldlening en finale kwijting: Overeenkomst kwijtschelding schuld en finale kwijting Soms kan een geldlening niet terugbetaald worden. Kwijtschelding is één van de mogelijkheden om deze betaalonmogelijkheid op te lossen. Vaak gebeurt het kwijtschelden met finale kwijting. Partijen komen dan overeen dat er na het tekenen (en het voldoen aan […]

Lees verder

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring tweezijdige informatieverschaffing

Download gratis een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring met tweezijdige informatieverschaffing: Geheimhoudingsverklaring Geheimhoudingsverklaringen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. En terecht. Met dit voorbeeld komt u de voorwaarden overeen voor tweezijdige informatieverschaffing. Zulks bijvoorbeeld omdat u de mogelijkheden voor het aangaan van een fusie wenst te verkennen. Document Het document is opgebouwd in Microsoft […]

Lees verder