Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst aanhangwagen:


Huurovereenkomst aanhangwagen

Een aanhangwagen is bijzonder handig tijdens een verbouwing of voor het vervoeren van zware spullen. Het kopen van een aanhangwagen is vaak minder praktisch. Om deze reden wint huren van een aanhangwagen aan populariteit. Uiteraard blijft het zaak de voorwaarden onder welk de verhuur van de aanhangwagen plaatsvindt goed vast te leggen. Deze huurovereenkomst aanhangwagen helpt hierbij.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – De Aanhangwagen

Partij 1 verklaart te hebben verhuurd en partij 2 verklaart te hebben gehuurd de navolgende aanhangwagen:

 • Merk: merk
 • Type: type
 • Chassisnummer: bouwjaar
 • Bouwjaar: 2020
 • Geschikt voor gebruik tot maximaal: 500 kilo
 • Bijzonderheden: vervoer van asbest niet toegestaan

Hierna genoemd: De Aanhangwagen.

Artikel 2 – De staat van De Aanhangwagen

Partij 2 verklaart De Aanhangwagen in goede staat en vrij van beschadigingen te hebben ontvangen.

Artikel 3 – Verzekering van De Aanhangwagen

 1. De Aanhangwagen is door Partij 1 niet verzekerd.
 2. Het staat partij 2 vrij voor eigen rekening aanvullende verzekeringen gedurende de verhuurperiode af te sluiten.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Partij 2 is gedurende de verhuurperiode aansprakelijk voor alle ontstaande schade aan De Aanhangwagen. Onder schade worden ook de kosten als gevolg van diefstal of inbeslagname bedoeld.
 2. Partij 2 vrijwaart Partij 1 van alle schade welke gedurende de verhuurperiode aan De Aanhangwagen, bijrijders(s) of derden wordt aangericht.
 3. Partij 2 vrijwaart Partij 1 van alle boetes, transacties en administratieve sancties die gedurende de verhuurperiode aan Partij 2 worden opgelegd. 
 4. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van de in artikel 3.1 genoemde verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van partij 1 in rekening brengt komt wél voor rekening van partij 2.
 5. Partij 2 verklaart De Aanhangwagen enkel normaal te gaan gebruiken.

Artikel 5 – Kosten aan het gebruik

Gedurende de verhuurperiode zijn alle kosten verbonden aan het verbruik voor rekening van Partij 2.

Artikel 6 – Schade of diefstal

 1. Partij 2 meldt schade of diefstal binnen 24 uur na het bekendraken aan Partij 1.

Artikel 7 – Verhuur

 1. De Aanhangwagen wordt voor de periode van 23 september 2022 tot 1 november 2022 gehuurd (hierna genoemd: De Verhuurperiode).  
 2. Inleveren van De Aanhangwagen kan tot 17:00 op de laatste dag van De Verhuurperiode op het volgende adres: Aanhangweg 13.
 3. De dagprijs van de verhuur bedraagt € 5.
 4. De dagprijs buiten de verhuurperiode als genoemd in artikel 7.1 bedraagt het tarief als genoemd in artikel 7.3 met een verhoging van 50%. De dagprijs buiten de verhuurperiode geldt bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, bij het te laat inleveren van De Aanhangwagen.

Artikel 8 – Regelgeving

 1. Partij 2 zorgt er te allen tijde voor dat het gewicht van De Aanhangwagen en van het trekkende voertuig in overeenstemming met wettelijke regels en het rijbewijs van de bestuurder van het trekkende voertuig is.

Artikel 9 – Betaling

Betaling van de verhuur geschiedt op basis van een overboeking via internetbankieren en dient voor aanvang van De Verhuurperiode plaats te vinden.

Partij 1 heeft dit IBAN-nummer: NL12INGB123456789

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.