Download gratis een voorbeeld van een huurovereenkomst caravan:


Huurovereenkomst caravan

Een caravan staat voor velen garant voor een topvakantie. Naast het kopen van een caravan is huren ook een optie. Zo betaal je enkel voor de periode van het gebruik en heb je geen omkijken naar bijvoorbeeld stalling in de winter. Uiteraard blijft het zaak de voorwaarden onder welk de verhuur van de caravan plaatsvindt goed vast te leggen. Deze huurovereenkomst caravan helpt hierbij.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – De Caravan

Partij 1 verklaart te hebben verhuurd en partij 2 verklaart te hebben gehuurd de navolgende caravan:

 • Merk: Kip
 • Type: Greyline
 • Omschrijving: Vastdak, uniek stil bij neerslag
 • Chassisnummer: 2022-123
 • Bouwjaar: 2022
 • Geschikt voor gebruik door maximaal: 3 personen
 • Bijzonderheden: maximale toegestane massa 1500 kg.

Hierna genoemd: De Caravan.

Artikel 2 – De staat van De Caravan

Partij 1 en 2 komen overeen dat bij aanvang van De Verhuurperiode De Caravan op schade gecontroleerd wordt.

Artikel 3 – Verzekering van De Caravan

 1. De Caravan is door Partij 1 all-risk inclusief brand en diefstal verzekerd. Deze verzekering heeft dekking tijdens verhuur.
 2. Partij 2 verklaart bekend te zijn dat geen andere dan de in artikel 3.1 genoemde verzekering afgesloten is door Partij 1.
 3. Het staat partij 2 vrij voor eigen rekening aanvullende verzekeringen gedurende de verhuurperiode af te sluiten.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Partij 2 is gedurende de verhuurperiode aansprakelijk voor alle ontstaande schade aan De Caravan. Onder schade worden ook de kosten als gevolg van diefstal of inbeslagname bedoeld.
 2. Partij 2 vrijwaart Partij 1 van alle schade welke gedurende de verhuurperiode aan De Caravan, bijrijders(s) of derden wordt aangericht.
 3. Partij 2 vrijwaart Partij 1 van alle boetes, transacties en administratieve sancties die gedurende de verhuurperiode aan Partij 2 worden opgelegd. 
 4. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van de in artikel 3.1 genoemde verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van partij 1 in rekening brengt komt wél voor rekening van partij 2.
 5. Partij 2 verklaart De Caravan enkel normaal te gaan gebruiken.

Artikel 5 – Kosten aan het gebruik

Gedurende de verhuurperiode zijn alle kosten verbonden aan het verbruik voor rekening van Partij 2.

Artikel 6 – Schade of diefstal

 1. Partij 2 meldt schade of diefstal binnen 24 uur na het bekendraken aan Partij 1.

Artikel 7 – Verhuur

 1. De Caravan wordt voor de periode van 1 juli 2023 tot 21 juli 2023 gehuurd (hierna genoemd: De Verhuurperiode).  
 2. Inleveren van De Caravan kan tot 16:00 op de laatste dag van De Verhuurperiode op het volgende adres: Caravanstreet 15.
 3. De dagprijs van de verhuur bedraagt € 22.
 4. De dagprijs buiten de verhuurperiode als genoemd in artikel 7.1 bedraagt het tarief als genoemd in artikel 7.3 met een verhoging van 50%. De dagprijs buiten de verhuurperiode geldt bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, bij het te laat inleveren van De Caravan.

Artikel 8 – Regelgeving

 1. Partij 2 zorgt er te allen tijde voor dat het gewicht van De Caravan en van het trekkende voertuig in overeenstemming met wettelijke regels en het rijbewijs van de bestuurder van het trekkende voertuig is.

Artikel 9 – Betaling

Betaling van de verhuur geschiedt op basis van een overboeking via internetbankieren en dient voor aanvang van De Verhuurperiode plaats te vinden.

Partij 1 heeft dit IBAN-nummer: NL12INGB123456789

Artikel 10 – Annulering

 1. Deze overeenkomst kan worden geannuleerd tot 5 dagen voor aanvang van de verhuurperiode.
 2. Annulering vindt plaats door: aangetekende brief
 3. De annuleringskosten bedragen: 50% bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvang van De Verhuurperiode en 75% bij annulering binnen 3 maanden voor aanvang van De Verhuurperiode.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.