Download gratis een voorbeeld van een sponsorovereenkomst:


Sponsoring

Sponsoring komt overal voor. Van voetbalverenigingen tot abri’s. Bij een sponsoring hoort een degelijke sponsorovereenkomst, zodat de voorwaarden en wijze waarop de sponsoring gebeurt helder is.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om het contract situatiespecifiek te maken.

Relevante bepalingen

Enkele relevante bepalingen uit het document:

Artikel 1 – Algemeen

 • Partij 1 houdt zich bezig met de exploitatie van een voetbalvereniging
 • In de uitoefening van deze activiteiten exploiteert partij 1 sponsorruimte.
 • Partij 2 wenst van deze sponsorruimte gebruik te maken.
 • Partijen kom in deze sponsorovereenkomst overeen op welke wijze en onder welke voorwaarden de sponsoring gebeurt.

Artikel 2 – De sponsorruimte

Partij 1 exploiteert sponsorruimte. In deze sponsorovereenkomst betreft de sponsorruimte: shirtsponsoring op de achterkant van alle voetbalshirts van elftal D4.

Artikel 3 – De sponsoruiting

 • Partij 2 wenst van de in artikel 2 genoemde sponsorruimte gebruik te maken. Partij 2 heeft als Bijlage 1 een afbeelding van de sponsoruiting toegevoegd.
 • Partij 1 accepteert deze sponsoruiting.
 • De sponsoruiting zal in een formaat van 35 bij 10 centimeter op de sponsorruimte getoond worden. Partij 1 heeft als Bijlage 2 een afbeelding van de sponsoruiting op de sponsorruimte toegevoegd.

Artikel 4 – De sponsorvoorwaarden

 • Partij 1 verbindt zich om gedurende de duur van deze sponsorovereenkomst de sponsoruiting van partij 2 als genoemd in artikel 3 op de sponsorruimte als genoemd in artikel 2 te tonen.
 • Partij 2 betaalt partij 1 een eenmalige opstartvergoeding van 150 euro.
 • Partij 2 betaalt partij 1 een sponsorbedrag van 110 euro per maand.
 • Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 • Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen enkel schriftelijk en met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
 • Partijen onderschrijven dat door de onderhavige overeenkomst geen andere binding ontstaat dan de binding die direct verband houdt met de sponsoring.
 • Partijen vrijwaren elkaar van elke mogelijk vorm van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van deze overeenkomst.
 • De rechten voortvloeiende uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar.

Artikel 5 – Betaling

Betaling door partij 2 geschiedt per maand en binnen 14 dagen na het begin van de maand op basis van een overboeking via internetbankieren met kenmerk: SponsorD4shirt.

Partij 1 heeft dit IBAN-nummer: IBAN NL12INGB123456789

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.